لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

با 160512 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

فرمول تولید محلول جادویی آبی رنگ

فرمول تولید محلول جادویی آبی رنگ


این محلول جادویی در واقع یک محلول کاملا شفاف و بیرنگ است که داخل یک ظرف زیبا و روشن نگهداری می شود با تکان دادن شدید ظرف، محلول داخل آن از حالت شفاف به کاملا آبی رنگ تبدیل شده و اگر آنرا به حالت ساکن بگذاریم بعد از چند دقیقه دوباره بی رنگ می شود این محلول کاربرد سرگرمی و تزئینی داشته و می توان   در اماکن مختلف  و حتی داخل خودرو از آن استفاده کرد این محلول کاربرد صنعتی نیز دارد و برای شناسائی اکسیژن در گاز ها خیلی دقیق عمل می کند برخی مواقع در صنعت لازم است یک مخزن یا راکتور عاری از اکسیژن باشد مقداری از گاز داخل مخزن را وارد محلول می کنیم اگر حاوی جزئی ترین مقدار اکسیژن باشد  محلول شدیدا آبی رنگ می گردد.  فرمول تهیه این محلول جادوئی در یک صفحه و با فرمت پی دی اف ارائه شده است …