لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

با 158617 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

فرمول تولید رنگ رویه کوره ای یا تاپ کوت بدنه خودرو با فام سفید

فرمول تولید رنگ رویه کوره ای یا تاپ کوت بدنه خودرو با فام سفید


این فرمول برای تولید رنگ رویه کوره ای یا تاپ کوت بدنه خودرو کاربرد دارد  یادآوری میگردد که رنگ کوره ای صرفا توسط خودرو سازها و در سالن رنگ خودرو سازی قابل استفاده بوده و مصرفی در بازار تعمیرات و نقاشی ندارد  این فرمول برای تولید فام سفید بوده و در کوره با دمای ۱۳۰ الی ۱۴۰ درجه سانتیگراد به مدت ۱۵ الی ۲۰ دقیقه کیور می گردد.  این فرمول صنعتی در یک صفحه و با فرمت پی دی اف ارائه شده است …