لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

 با 107,533 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

فایل پاورپوینت در رابطه با قانون جنگل ها ( 29 اسلاید)

فایل پاورپوینت در رابطه با قانون جنگل ها ( 29 اسلاید)

این محصول شامل یک فایل پاوپونیت در رابطه با قانون جنگل ها مربوط به درس محیط زیست می باشد که شامل 29 اسلاید است. خلاصه ای از آنچه که در این اثر وجود دارد به صورت زیر است:
پس منظرقانون
محتویات قانون موجود جنگلات

فصل اول احکام عمومي
فصل دوم اداره وطرزبهره برداری ازجنگلات
فصل سوم حفاظت جنگلات
فصل چهارم احیا واحداث جنگلات
فصل پنجم موًیدات
فصل ششم احکام نهائی

ضرورت برای قانون جدید
خلاصه مسوده قانون جدید جنگلات
تفاوت بین دو قانون
طی…

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on skype