لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

با 156597 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

فایل سوالات المپیادهای_داخلی_امریکا،_محلول_ها در pdf در ۳ صفحه

فایل سوالات المپیادهای_داخلی_امریکا،_محلول_ها در pdf در ۳ صفحه


تست های انتخابی مبحث محلول ها از المپیادهای شیمی داخلی امریکا با کلید پاسخ نامه. این مجموعه شامل ۲۱ تست بوده و برای مرور فصل محلول ها از شیمی دهم برای داوطلبان کنکور مناسب می باشد. …