لاین 25 | دانلود فایل درسی و آموزشی

  • برای جستجو کلمه یا عبارت کلیدی خود را وارد نمایید.
  • تعداد فایل ها: 439202

« فایل بررسی الگوهای باعث بارش بیشتر 100ml در روز ایستگاه هواشناسی »

فایل بررسی الگوهای باعث بارش بیشتر 100ml در روز ایستگاه هواشناسی

فایل-بررسی-الگوهای-باعث-بارش-بیشتر-100ml-در-روز-ایستگاه-هواشناسی

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

 

چکیده

بارانهای بیش از 100 میلی متر در یک روز یکی از عوامل بروز سیل و مخاطرات طبيعي اند که آگاهي از چگونگي وقوع و ميزان اثرات آن کمک بسزايي در کاهش آسيب هاي احتمالي محيطي مي نمايد. پژوهش حاضر به منظور شناخت و بررسی الگوهای بارش بیش از 100 میلی متر در یک روز  صورت گرفته است. محدوده اين تحقيق در سه ایستگاه باران سنجي مستقر در سطح استان محدود مي گردد. نتايج تحقيق نشان داد که : بالاترين ميزان بارش های بیش از 100 میلی متر در روز در ایستگاه انزلی بوقوع پيوسته است. همچنين با بررسی الگو های سینوپتیک هواشناسی پيش بيني حاکي از آن است که نحوه پیدایش  بارندگی با  چند الگو تطابق دارد.

در این تحقیق روش به صورت توصیفی – تحلیلی است ، برای تجزیه و تحلیل از روش های کیفی و کمی بهره گیری شده است  پس از بررسی الگو های سینوپتیکی نتایج نمودارهای شدت – مدت  نشان داد که بارشهای بالای 100 میلی متر که منجر به پیدایش سیل گردیدند  مشابه هم بوده و بارشهای بالای 100 میلی متری که منجر به سیل نگردیدند درمدت کمتری بوقوع پیوسته است.

واژگان کلیدی : بارش های بیش از 100 میلی متر در روز. الگوهای سینوپتیک . شدت – مدت بارش. غرب گیلان

 

مقدمه

 اقلیم شناسی سینوپتیک تغییرات هوای روی زمین را براساس حرکت و تغییر الگوهای فشار در سطح زمین و سطوح بالای اتمسفر تبیین می کند و سعی دارد الگوهای غالب را در دراز مدت به دست آورد . بدین دلیل مهمترین مورد کاربرد آن پیش بینیهای کوتاه مدت و دراز مدت است . منبع اولیه اطلاعات مورد نیاز آب و هواشناسی سینوپتیک نقشه های هواست .هر نقشه هوا پراکندگی هوای یک منطقه یا ناحیه را در یک لحظه زمانی نشان می دهد .دونوع نقشه هوا وجود دارد :1)نقشه سطح زمین که پراکندگی هوای سطح زمین را نشان می دهد. در این نوع نقشه ها ارتفاع ایستگاهها به سطح دریا تبدیل شده است به عبارت دیگر در همه جای نقشه ارتفاع از سطح دریا صفر است در این نقشه از بین عناصر هوا ،تنها مقدار فشار هوا به سطح دریا تبدیل می شود. اندازه بقیه عناصر ، وضعیت هوا را در ارتفاع سطح ایستگاه بیان می کند .2) نقشه های هوا ی سطوح بالاتر اتمسفر که شرایط هوا را در لایه های مختلف اتمسفر نشان می دهند. در این نقشه ها، فشار هوا در همه ایستگاهها یا نقاط نقشه یکسان است به عبارت دیگر هر نقشه هوا برای یک سطح همفشار تهیه شده است . ارتفاع سطح همفشار در نقاط مختلف نقشه فرق دارد. در نتیجه ارتفاع سطح همفشار در گستره نقشه به وسیله منحنیهای هم ارتفاع نشان داده می شود .. 

اقلیم شناسی سینوپتیک سعی دارد رابطه بین تغییرات الگوهای گردش اتمسفر و پدیده ها و فرایندهای محیط زیست را شناسی کند. 

مطالعات آب و هواشناسی سینوپتیکی در کشور ایران عمر چندانی ندارد و پژوهش های مربوط به آب و هواشناسی که به روش سینوپتیکی منجر به بارشهای شدید استان گیلان می باشد ، با توجه به اهمیت بارش در کشور و استان گیلان موضوع جدیدی است و ضروری به نظر می رسد.  (دکتر بهلول علیجانی، اقلیم شناسی سینوپتیک )

این تحقیق  روی  الگوهای بارش بالای 100 میلی متر روزانه در سه ایستگاه رشت ،انزلی و آستارا طی دوره 20 ساله انجام گرفته و  مقایسه روی گرافهای مربوط به بارشهای بالای 100 میلی متری که منجر به  پیدایش سیل و بارشهای بالای 100 میلی متری که منجر به سیل نگردیده است نشان می دهد که نمودار ها تمامی سیل هایی که در فصل پاییز بوقوع پیوسته  مشابه هم ودارای چندین نقطه اوج می باشند درحالیکه نمودار بارش هایی که بالای 100 میلی متر بوده اما منجر به سیل نگردیده است در مدت کمتر و معمولا دارای یک نقطه اوج می باشند.همچنین بررسی الگوهای سینوپیتک این بارشها نشان می دهد حركت سامانه هاي جوي و شناخت تيپهاي هوايي كه جريانات بارش بیش از 100 میلی متر را به دنبال دارند، امكان تشخيص اين وضعيتهاي جوي با ظهور مجدد آن بر اساس داده ها و الگوهاي آينده ميسر خواهد شد و از نتايج آن در مديريتهاي ترابري و ساير بخشها در بارندگی و بارش سیل آسا مي توان استفاده كرد.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

چکیده…………………………………… 1

مقدمه…………………………………… 2

فصل اول کلیات تحقیق

1 – 1- بیان مسئله………………………… 4

1-2 – پرسش اصلی………………………….. 4

1-3-فرضيه تحقيق …………………………. 4

1-4 -اهداف تحقيق…………………………. 4

1-5-هدف کاربردی………………………….. 5

1-6-روش کار……………………………… 5

1-6-1- روش گرد آوری اطلاعات………………… 5

1-6-2-ابزار گردآوری اطلاعات………………… 5

1-6-3-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………….. 5

1-7-محدودیتهای تحقیق……………………… 6

فصل دوم (مرور منابع/ ادبیات تحقیق/ پیشینه تحقیق)

2-1-فرآیند بارش………………………….. 8

2-2- باران………………………………. 9

2-3-بارش ……………………………….. 9

2-4-انواع باران ها  از نظر منشا پیدایش……… 10

2-4-1-بارش کوهستانی………………………. 10

2-4-2-بارش جبهه ای……………………….. 10

2-4-3-بارش سیکلونی……………………….. 10

2-4-4-بارش کنوکتیو……………………….. 10

2-4-5-بارش همگرایی……………………….. 11

2-5-بارش سالانه ………………………….. 11

2-6-.سیستم های سینوپتیک ………………….. 11

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

2-7-چرخند يا سيكلون(Cyclone)………………… 12

2-8-واچرخند يا آنتي سيكلون(Anticyclone)………… 12

 2-9-سوابق تحقیق………………………….. 13

2-9-1-سوابق تحقیق در ایران………………… 13

2-9-2-سوابق تحقیق در جهان…………………. 16

فصل سوم (روش اجرای تحقیق/ مواد و روش­ها)

3-1- مواد……………………………….. 18

3-2-موقعیت ایستگاههای مورد مطالعه…………… 18

3-3- محدوده مورد مطالعه……………………. 18

3-4-  روش کار…………………………….. 20

3-4-1-روش مقایسه ای………………………. 20

3-4-2-روش مطالعه فیزیکی…………………… 20

3-4-3-روش مطالعه سینوپتیک…………………. 20

3-4-4-مراحل انجام کار…………………….. 22

3-4-4-1-مرحله اول ………………………… 22

3-4-4-2- مرحله دوم ……………………….. 22

3-4-4-3- مرحله سوم………………………… 22

3-4-4-4- مرحله چهارم­………………………. 22

3-4-4-5-مرحله پنجم ……………………….. 23

3-4-4-6- مرحله ششم ……………………….. 23

3-4-4-7-مرحله هفتم………………………… 23

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

4-1- بررسی بارش بالای 100 میلی مترروزانه ایستگاه رشت  25

4-2-بررسی بارش بالای 100 میلی مترروزانه ایستگاه انزلی 52

4-3.ایستگاه آستارا……………………….. 71

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

4- 4 بارندگی بیش از100 میلیمتر روزانه در سه ایستگاه مشترک بصورت همزمان……………………………………….. 94

4-5.تفسیر روزهای سیل و بارش شدید در رشت…….. 115

4-6.تفسیر روزهای سیل و بارش شدید  در آستارا…. 117

4-7 تفسیر کلیه  گراف روزهای بارش بالای 100 میلی متر روزانه که  منجر به  وقوع سیل

 شده……………………………………. 118

4-8تفسیر گراف روزهای بارش بالای 100 میلی متر روزانه که منجر به وقوع سیل نشده ……………………………….. 121

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1.بحث…………………………………. 126

5-2.نتیجه گیری…………………………… 126

5-2-1.بررسی الگوها و ایجاد بارش الگوها……… 127

5-3.آزمون فرضیات…………………………. 128

5-4.پیشنهادات……………………………. 128

منابع و ماخذ…………………………….. 129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                صفحه

جدول شماره 3-1.مشخصات ایستگاه­های مورد مطالعه در تحلیل­های روزانه……………………………………….. 18

جدول شماره 4-1- فراوانی تکرار وقوع بارش بالای میلیمتر 100 در ماه……………………………………….. 25

جدول شماره4-2-میزان وقوع بارشهای بالای 100 در هرماه به درصد از سال1371 تا 1391…………………………… 26

جدول شماره 4-3- بارشهای بالای 100 میلی متر  روزانه    27

جدول شماره 4-4. فروانی وقوع سیل در ایستگاه رشت. 28

جدول شماره 4-5. وقوع سیل  به همراه بارشهای بالای 100 میلی متر  روزانه برای ایستگاه          

رشت…………………………………….. 28

جدول شماره 4-6.میزان وقوع بارشهای بالای 100 میلیمتر در هرماه   53

جدول شماره 4-7.میزان وقوع بارشهای بالای میلیمتر 100 در هرماه به درصد……………………………………….. 53

جدول شماره 4-8. بارشهای بالای 100 میلی متر  روزانه    54

جدول شماره 4-9. فروانی وقوع سیل در ایستگاه  انزلی    55

جدول شماره 4-10.وقوع سیل  به همراه بارشهای بالای 100 میلی متر  روزانه برای

ایستگاه انزلی……………………………. 56

جدول شماره 4-11. بارشهای بالای 100 میلی متر  روزانه  

جدول شماره 4-11.فراوانی بارشهای بالای 100 میلیمتر در هرماه طی دوره 20ساله………………………………….. 73

جدول شماره 4-12.میزان وقوع بارشهای بالای 100 میلیمتر در هرماه به درصد……………………………………….. 73

جدول شماره 4-13. فروانی وقوع سیل در ایستگاه آستارا   74

جدول شماره 4-14. وقوع سیل  به همراه بارشهای بالای 100 میلی متر  روزانه برای

ایستگاه آستارا…………………………… 75

جدول شماره 4-15.فراوانی تکرار وقوع بارش بالای 100 میلیمتر در ماه   95

جدول شماره 4-16.سه ایستگاه مشترک بصورت همزمان.. 96

جدول شماره 4-17. بارندگی شدیدروزانه 7/11/2008 و بارندگی منجر به سیل25/9/2011در

 ایستگاه رشت…………………………….. 116

جدول شماره 4-18. بارندگی شدیدروزانه 4/11/2004 و بارندگی منجر به سیل3/7/2006 در

ایستگاه آستارا…………………………… 117

جدول شماره 4-19- اطلاعات گراف بارش های بالای 100میلیمتر روزانه  منجر به سیل…………………………………….. 119

فهرست جداول

عنوان                                                                                                صفحه

جدول شماره 4-20- اطلاعات گراف بارش های بالای 100میلی متر روزانه موجود در

سازمان هواشناسی………………………….. 122

جدول شماره 5-1 تعداد و درصد ایجاد بارش هریک از الگوها در محدوده گیلان……………………………………….. 127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                صفحه

نمودار شماره 4-1. بارندگی سطح شهر رشت از سال 1371 تا 1391 25

نمودار شماره 4-2. میزان وقوع بارشهای بالای 100 میلیمتر در هرماه به درصد……………………………………. 26

نمودار شماره 4-3. بارش های بالای 100 میلی متر روزانه  27

نمودار شماره 4-4. بارندگی روزانه ایستگاه بندر انزلی از سال 1371 تا 1391……………………………………. 52

نمودار شماره 4-5. بارندگی ماهانه شهرانزلی به درصد    53

نمودار شماره 4-6. بارش های بالای 100 میلیمتر روزانه انزلی 55

نمودار شماره 4-7. بارندگی روزانه شهر آستارا از سال 1371 تا 1391   71

نمودار شماره 4-8. بارش های بالای 100 میلی متر روزانه آستارا    72

نمودار شماره 4-9. درصد ماهانه بارش در ایستگاه آستارا 74

نمودار شماره 4-10. میزان وقوع بارشهای بالای 100 میلیمتر در هرماه به درصد……………………………………. 95

نمودار شماره 4-11 . بارندگی شدیدروزانه 7/11/2008 و بارندگی منجر به سیل25/9/2011در

 ایستگاه رشت…………………………….. 116

نمودار شماره 4-12. بارندگی شدیدروزانه 4/11/2004 و بارندگی منجر به سیل3/7/2006 در

 ایستگاه آستارا………………………….. 118

نمودار شماره 4-13. سیل ایستگاه رشت…………. 120

نمودار شماره 4-14. سیل ایستگاه انزلی……….. 120

نمودار شماره 4-15. آستارا بارندگی سیل 3/7/2006.. 120

نمودار شماره 4-16. نمودار مقایسه ای گراف سیل ها 121

نمودار شماره 4-17. نمودار بارندگی شدید ایستگاه رشت   123

نمودار شماره 4-18. نمودار بارندگیهای شدید ایستگاه انزلی  123

نمودار شماره 4-19. نمودار بارندگی شدید ایستگاه آستارا    123

نمودار شماره 4-20. نمودار مقایسه ای بارندگیهای شدید  124

 

 

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                صفحه

شکل شماره 3-1.موقعیت ایستگاههای مورد مطالعه….. 19

شکل شماره 4-1 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 14/9/1992 قبل از بارش……………………………………….. 29

شکل شماره 4-2 نقشه سینوپتیک سطح 500 هکتو پاسکال  مورخ 14/9/1992قبل از بارش…………………………………. 29

شکل شماره 4-3 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 15/9/1992 روز بارش میزان بارش

3/100میلی متر……………………………. 30

شکل شماره 4-4 نقشه سینوپتیک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 15/9/1992 روز بارش……………………………………. 31

شکل شماره 4-5 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 16/9/1992 روزبعد از بارش 31

شکل شماره 4-6 نقشه سینوپتیک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 16/9/1992 روزبعد از

بارش……………………………………. 32

شکل شماره 4-7 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 30/8/2001 روز  قبل ازبارش……………………………………….. 33

شکل شماره 4-8 نقشه سینوپتیک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 30/8/2001 روز  قبل از

 بارش…………………………………… 33

شکل شماره 4-9 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 31/8/2001 روز  بارش 34

شکل شماره 4-10 نقشه سینوپتیک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 31/8/2001 روز  بارش……………………………………. 35

شکل شماره 4-11 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 1/9/2001 روز  بعد از بارش……………………………………….. 35

شکل شماره 4-12 نقشه سینوپتیک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 1/9/2001 روز  بعد از

بارش……………………………………. 36

شکل شماره 4-13 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 30/9/2001 روز  قبل از بارش……………………………………….. 37

شکل شماره 4-14 نقشه سینوپتیک سطح 500هکتو پاسکال مورخ 30/9/2001 روز  قبل از

بارش……………………………………. 37

شکل شماره 4-15 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 1 /10/2001 روز  بارش   38

شکل شماره 4-16 نقشه سینوپتیک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 1 /10/2001 روز  بارش……………………………………. 39

شکل شماره 4-17 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 2 /10/2001 روز  بعد از بارش……………………………………….. 39

شکل شماره 4-18 نقشه سینوپتیک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 2 /10/2001 روز بعداز

 بارش…………………………………… 40

شکل شماره 4-19 نقشه سینوپتیک سطح  زمین مورخ 7/11/2005 روز قبل از  بارش……………………………………….. 41

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                صفحه

شکل شماره 4-20 نقشه سینوپتیک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 7/11/2005 روز قبل از

 بارش…………………………………… 41

شکل شماره 4-21 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 8/11/2005 روز بارش 42

شکل شماره 4-22 نقشه سینوپتیک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 8/11/2005 روز بارش……………………………………. 42

شکل شماره 4-23 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 9/11/2005 روزبعد از بارش……………………………………….. 43

شکل شماره 4-24 نقشه سینوپتیک سطح 500هکتو پاسکال مورخ 9/11/2005 روزبعد از

بارش …………………………………… 44

شکل شماره 4-25 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 24 /9/2011روزقبل از بارش……………………………………….. 44

شکل شماره 4-26 نقشه سینوپتیک سطح 500هکتوپاسکال مورخ 24 /9/2011روزقبل از

بارش……………………………………. 45

شکل شماره 4-27 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 25 /9/2011روز بارش 46

شکل شماره 4-28 نقشه سینوپتیک سطح500 هکتو پاسکال مورخ 25 /9/2011روز بارش……………………………………. 46

شکل شماره 4-29 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 26 /9/2011روزبعد از بارش……………………………………….. 47

شکل شماره 4-30 نقشه سینوپتیک سطح 500هکتو پاسکال مورخ 26 /9/2011روزبعد از

بارش……………………………………. 48

شکل شماره 4-31 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 22 /9/2012 روز قبل از بارش……………………………………….. 48

شکل شماره 4-32 نقشه سینوپتیک سطح 500هکتوپاسکال مورخ 22 /9/2012 روز قبل از

بارش……………………………………. 49

شکل شماره 4-33 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 23 /9/2012 روز   بارش  50

شکل شماره 4-34 نقشه سینوپتیک سطح 500هکتو پاسکال مورخ 23 /9/2012 روز بارش……………………………………. 50

شکل شماره 4-35 نقشه سینوپتیک سطح زمین مورخ 24 /9/2012 روز بعد از  بارش……………………………………….. 51

شکل شماره 4-36 نقشه سینوپتیک سطح 500هکتو پاسکال مورخ 24 /9/2012 روز بعداز

بارش……………………………………. 51

شکل شماره 4-37 نقشه سینوپتیک سطح  زمین مورخ  7 /10/98روز قبل از  بارش……………………………………….. 56

شکل شماره 4-38 نقشه سینوپتیک سطح  500هکتو پاسکال مورخ 7 /10/98روز قبل از

بارش……………………………………. 57

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                صفحه

شکل شماره 4-39 نقشه سینوپتیک سطح  زمین مورخ  8 /10/98روز   بارش   57

شکل شماره 4-40 نقشه سینوپتیک سطح  500هکتو پاسکال مورخ  8 /10/98روز بارش……………………………………. 58

شکل شماره 4-41 نقشه سینوپتیک سطح  زمین مورخ  9 /10/98روز بعداز  بارش……………………………………….. 58

شکل شماره 4-42 نقشه سینوپتیک سطح  500 هکتو پاسکال مورخ  9 /10/98روز بعد از

 بارش…………………………………… 59

شکل شماره 4-43 نقشه سینوپتیک سطح  زمین مورخ  30/9/2001 روز قبل از  بارش……………………………………. 60

شکل شماره 4-44 نقشه سینوپتیک سطح  500هکتو پاسکال مورخ  30/9/2001 روز قبل از

 بارش…………………………………… 60

شکل شماره 4-45 نقشه سینوپتیک سطح  زمین مورخ   1/10/2001روز  بارش  61

شکل شماره 4-46 نقشه سینوپتیک سطح 500هکتو پاسکال مورخ   1/10/2001روز  بارش……………………………………. 61

شکل شماره 4-47 نقشه سینوپتیک سطح  زمین مورخ   2/10/2001روز بعداز بارش……………………………………….. 62

شکل شماره 4-48 نقشه سینوپتیک سطح  500 هکتو پاسکال مورخ   2/10/2001روز بعداز

 بارش…………………………………… 63

شکل شماره 4-49 نقشه سینوپتیک سطح  زمین مورخ   2/11/2004روزقبل از بارش……………………………………….. 63

شکل شماره 4-50 نقشه سینوپتیک سطح  500هکتو پاسکال مورخ   2/11/2004روزقبل از

بارش……………………………………. 64

شکل شماره 4-51 نقشه سینوپتیک سطح  زمین مورخ   3/11/2004روز بارش   65

شکل شماره 4-52 نقشه سینوپتیک سطح  500هکتو پاسکال مورخ   3/11/2004روز بارش……………………………………. 65

شکل شماره 4-52 نقشه سینوپتیک سطح  زمین مورخ   4/11/2004روزبعداز بارش……………………………………….. 66

شکل شماره 4-53 نقشه سینوپتیک سطح 500هکتو پاسکال مورخ   4/11/2004روزبعداز

بارش……………………………………. 66

شکل شماره 4-54 نقشه سینوپتیک سطح  زمین مورخ   25/10/2011روزقبل از بارش……………………………………….. 67

شکل شماره 4-55 نقشه سینوپتیک سطح  500هکتو پاسکال مورخ   25/10/2011روزقبل از

 بارش…………………………………… 67

شکل شماره 4-56 نقشه سینوپتیک سطح  زمین مورخ   26/10/2011روز بارش  68

شکل شماره 4-57 نقشه سینوپتیک سطح  500هکتو پاسکال مورخ   26/10/2011روز بارش……………………………………. 69

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                صفحه

شکل شماره 4-58 نقشه سینوپتیک سطح  زمین مورخ  27/10/2011روزبعد از بارش……………………………………….. 69

شکل شماره 4-59 نقشه سینوپتیک سطح  500هکتو پاسکال مورخ  27/10/2011روزبعد از

بارش……………………………………. 70

شکل شماره 4-60 نقشه سینوپتیک سطح  زمین مورخ 7 /10/1998 روزقبل از بارش……………………………………….. 75

شکل شماره 4-61 نقشه سینوپتیک سطح  500هکتو پاسکال مورخ 7 /10/1998 روزقبل از

 بارش…………………………………… 76

شکل شماره 4-62 نقشه سینوپتیک سطح  زمین مورخ 8 /10/1998 روز بارش   76

شکل شماره 4-63 نقشه سینوپتیک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 8 /10/1998 روز بارش……………………………………. 77

شکل شماره 4-64 نقشه سینوپتیک سطح  زمین مورخ 9 /10/1998 روزبعد از بارش……………………………………….. 78

شکل شماره 4-65 نقشه سینوپتیک سطح  500هکتو پاسکال مورخ 9 /10/1998 روزبعد از

 بارش…………………………………… 78

شکل شماره 4-66 نقشه سینوپتیک سطح  زمین مورخ 11/7/99  روزقبل از بارش……………………………………….. 79

شکل شماره 4-67 نقشه سینوپتیک سطح  500 هکتو پاسکال مورخ 11/7/99  روزقبل از

 بارش…………………………………… 80

شکل شماره 4-68 نقشه سینوپتیک سطح  زمین مورخ 12/7/99  روز بارش 80

شکل شماره 4-69 نقشه سینوپتیک سطح  500 هکتو پاسکال مورخ 12/7/99  روز بارش……………………………………. 81

شکل شماره 4-70 نقشه سینوپتیک سطح  زمین مورخ 13/7/99  روز بعد از بارش……………………………………….. 82

شکل شماره 4-71 نقشه سینوپتیک سطح 500هکتو پاسکال مورخ 13/7/99  روز بعد از

بارش……………………………………. 82

شکل شماره 4-72 نقشه سینوپتیک سطح  زمین مورخ 23/9/200  روز قبل از  بارش……………………………………….. 83

شکل شماره 4-73 نقشه سینوپتیک سطح  500 هکتو پاسکال مورخ 23/9/200  روز قبل از

 بارش…………………………………… 83

شکل شماره 4-74 نقشه ینوپتیک سطح  زمین مورخ 24/9/200  روز    بارش  84

شکل شماره 4-75 نقشه سینوپتیک سطح  500 هکتو پاسکال مورخ 24/9/200  روز بارش……………………………………. 85

شکل شماره 4-76 نقشه سینوپتیک سطح  زمین مورخ 25/9/2000  روز بعداز بارش……………………………………….. 85

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                صفحه

شکل شماره 4-77 نقشه سینوپتیک سطح  500هکتو پاسکال مورخ 25/9/2000  روز بعد از

بارش……………………………………. 86

شکل شماره 4-78 نقشه سینوپتیک سطح  زمین مورخ 8/5/2002  روزقبل از بارش……………………………………….. 87

شکل شماره 4-79 نقشه سینوپتیک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 8/5/2002  روزقبل از

بارش……………………………………. 87

شکل شماره 4-80 نقشه سینوپتیک سطح  زمین مورخ 9/5/2002  روز بارش    88

شکل شماره 4-81 نقشه سینوپتیک سطح 500 هکتو پاسکال مورخ 9/5/2002  روز بارش……………………………………. 89

شکل شماره 4-82 نقشه سینوپتیک سطح  زمین مورخ 10/5/2002  روزبعد از بارش……………………………………….. 89

شکل شماره 4-83 نقشه سینوپتیک سطح  500 هکتو پاسکال مورخ 10/5/2002  روزبعد از

 بارش…………………………………… 90

شکل شماره 4-84 نقشه سینوپتیک سطح  زمین مورخ 2/7/2006  روزقبل از بارش……………………………………….. 90

شکل شماره 4-85 نقشه سینوپتیک سطح  500 هکتو پاسکال مورخ 2/7/2006  روزقبل از

 بارش…………………………………… 91

شکل شماره 4-86 نقشه سینوپتیک سطح  زمین مورخ 3/7/2006  روز بارش    92

شکل شماره 4-87 نقشه سینوپتیک سطح  500 هکتو پاسکال مورخ 3/7/2006  روز بارش……………………………………. 92

شکل شماره 4-88 نقشه سینوپتیک سطح  زمین مورخ 4/7/2006  روزبعد از بارش……………………………………….. 93

شکل شماره 4-89 نقشه سینوپتیک سطح  500 هکتو پاسکال مورخ 4/7/2006  روزبعد از

 بارش…………………………………… 94

شکل شماره 4-90 نقشه سینوپتیک سطح  زمین مورخ 22/9/1997 روزقبل از بارش……………………………………….. 96

شکل شماره 4-91 نقشه سینوپتیک سطح  500 هکتو پاسکال مورخ 22/9/1997 روزقبل از

 بارش…………………………………… 97

شکل شماره 4-92 نقشه سینوپتیک سطح  زمین مورخ 23/9/1997 روز بارش    97

شکل شماره 4-93 نقشه سینوپتیک سطح  500 هکتو پاسکال مورخ 23/9/1997 روز بارش……………………………………. 98

شکل شماره 4-94 نقشه سینوپتیک سطح  زمین مورخ 24/9/1997 روزبعد از بارش……………………………………….. 99

شکل شماره 4-95 نقشه سینوپتیک سطح  500 هکتو پاسکال مورخ 24/9/1997 روزبعداز

 بارش…………………………………… 99

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                صفحه

شکل شماره 4-95 نقشه سینوپتیک سطح  زمین مورخ 7/10/1998 روز قبل از بارش……………………………………….. 100

شکل شماره 4-96 نقشه سینوپتیک سطح  500 هکتو پاسکال مورخ 7/10/1998 روز قبل از

 بارش…………………………………… 101

شکل شماره 4-97 نقشه سینوپتیک سطح  زمین مورخ 8/10/1998 روز بارش……………………………………….. 101

شکل شماره 4-98 نقشه سینوپتیک سطح  500 هکتو پاسکال مورخ 8/10/1998 روز بارش……………………………………. 102

شکل شماره 4-99 نقشه سینوپتیک سطح  زمین مورخ 9/10/1998 روزبعداز بارش……………………………………….. 102

شکل شماره 4-100 نقشه سینوپتیک سطح  500 هکتو پاسکال مورخ 9/10/1998 روزبعداز

بارش……………………………………. 103

شکل شماره 4-101 نقشه سینوپتیک سطح  زمین مورخ 11/3/2003روزقبل از بارش……………………………………….. 104

شکل شماره 4-102 نقشه سینوپتیک سطح  500 هکتو پاسکال مورخ 11/3/2003روزقبل از

بارش……………………………………. 104

شکل شماره 4-103 نقشه سینوپتیک سطح  زمین مورخ 12/3/2003روز بارش 105

شکل شماره 4-104 نقشه سینوپتیک سطح  500هکتو پاسکال مورخ 12/3/2003روز بارش……………………………………. 106

شکل شماره 4-105 نقشه سینوپتیک سطح  زمین مورخ 13/3/2003روز بعد از بارش……………………………………….. 106

شکل شماره 4-106 نقشه سینوپتیک سطح  500 هکتو پاسکال مورخ 13/3/2003روز بعد از

بارش……………………………………. 107

شکل شماره 4-107 نقشه سینوپتیک سطح  زمین مورخ 24/9/2011روزقبل از بارش……………………………………….. 108

شکل شماره 4-108 نقشه سینوپتیک سطح  500هکتو پاسکال مورخ 24/9/2011روزقبل از

بارش……………………………………. 108

شکل شماره 4-109 نقشه سینوپتیک سطح  زمین مورخ 25/9/2011روز بارش 109

شکل شماره 4-110 نقشه سینوپتیک سطح  500هکتو پاسکال مورخ 25/9/2011روز بارش……………………………………. 109

شکل شماره 4-111 نقشه سینوپتیک سطح  زمین مورخ 25/9/2011روزبعداز بارش……………………………………….. 110

شکل شماره 4-112 نقشه سینوپتیک سطح  500 هکتو پاسکال مورخ 25/9/2011روزبعداز

بارش……………………………………. 111

شکل شماره 4-113 نقشه سینوپتیک سطح  زمین مورخ 6/11/2011روزقبل از بارش……………………………………….. 111

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                صفحه

شکل شماره 4-114 نقشه سینوپتیک سطح  500هکتو پاسکال مورخ 6/11/2011روزقبل از

بارش……………………………………. 112

شکل شماره 4-115 نقشه سینوپتیک سطح  زمین   مورخ 7/11/2011روز بارش……………………………………….. 113

شکل شماره 4-116 نقشه سینوپتیک سطح  500 هکتو پاسکال   مورخ 7/11/2011روز بارش……………………………………. 113

شکل شماره 4-117 نقشه سینوپتیک سطح  زمین   مورخ 8/11/2011روزبعد از بارش……………………………………….. 114

شکل شماره 4-118 نقشه سینوپتیک سطح  500 هکتو پاسکال   مورخ 8/11/2011روزبعد از

بارش……………………………………. 115

دانلود فایل