لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

با 157896 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

طرح کار آفرینی آموزش پرورش و تولید میگو

طرح کار آفرینی آموزش پرورش و تولید میگو


۱۴ صفحه word |فونت tahoma سایز ۱۴| قابل اجرا در آفیس ۲۰۱۰ و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپ بخشی از تحقیق استخرهای پرستاری : بعضی پرورش دهندگان استخرهای پرستاری را برای پرورش پست لاروهای تازه دگردیسی یافته به کار میبرند و جانوران در این استخر به مدت ۲-۱ ماه قبل از برداشت رشد میکنند. و در استخرهای تولیدی ذخیره میشوند. پست لاروها در استخرهای پرستاری با تراکم m ۲ / ۱۰۰۰ نگهداری میشوند و دو ماه و نیم قبل از شمارش و انتقال به استخرهای پرورشی رشد میکنند. ▪ پرورش در قفس و ماهیدان ـ کشت توأم : همراه با کپور ماهیان چینی ، تیلاپیا ، کفال و شیرماهی ـ کشت در تانک ▪ میگودار کردن آبهای باز: میگوی آب شیرین ممکن است در مخازن آب ، رودخانهها و دریاچهها ذخیره سازی شود، به ویژه در جایی که در پی صید بیرویه و عوامل فیزیکی ، شیلات آن رو به کاهش نهاده است. وسایل پرورش که شامل موارد زیر است ▪ استخر استخرهای مستطیلی برای نوع برداشت ( پره کشی ) که معمولاً در استخرهای پرورش میگوی آب شیرین صورت میگیرد مناسب تر است . حداکثر عرض نباید بیش از مقداری باشد که برای کشیدن یک پره از یک انت …