توجه: به دلیل اختلالات سراسری اینترنت، سایت هایی که بر روی سرورهای خارجی هستند در برخی از مواقع با اشکال روبرو می شوند؛ باید وقت دیگری به آنها مراجعه نمایید.

220852

( تعداد فایل های ایندکس شده )

  • برای یافتن فایل مورد نظر، واژه یا عبارت کلیدی خود را وارد نمایید.
  • بدلیل حجم بالای دیتابیس صبور باشید.

طرح درس و روش تدریس مطالعات اجتماعی پنجم، درس5: جمعیت ایران

طرح درس و روش تدریس مطالعات اجتماعی پنجم، درس5: جمعیت ایران

طرح-درس-و-روش-تدریس-مطالعات-اجتماعی-پنجم-درس5-جمعیت-ایران

عنوان درس5 کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم دبستان، جمعیت ایران می باشد. در این قسمت، طرح درس و روش تدریس درس مذکور بصورت یک فایل 10 صفحه ای آورده شده است.

این فایل در قالب ورد و تنظیم شده و امکان ویرایش آن وجود دارد.

برای شروع تدریس با نشان دادن تصاویر مربوط به درس ، توجه بچه ها را به مفهوم درس جلب کنید. سپس از آنها بپرسید کلمه جمعیت چه مفهومی را به ذهن آنها می آورد. پاسخ ها را روی تخته بنویسید و …

انتظار می رود دانش آموزان با یادگیری این درس بتوانند:

– مفهوم جمعیت را از طریق پرس وجو درباره تعداد جمعیت مدرسه و کلاس و نظایر آن، بیان کنند.
– چگونگی افزایش جمعیت و چند مورد از مزایای افزایش جمعیت در کشور ما را بیان کنند.
– با توجه به نمودار، تعداد جمعیت ایران در دهه های گذشته و حال را با هم مقایسه کنند.
– علل پراکندگی جمعیت در ایران را توضیح دهند و در مورد هر ناحیه، مثالی بزنند.
– دلایل مهاجرت جمعیت از یک مکان به مکان دیگر را فهرست کنند.

دانلود فایل