توجه: به دلیل اختلالات سراسری اینترنت، سایت هایی که بر روی سرورهای خارجی هستند در برخی از مواقع با اشکال روبرو می شوند؛ باید وقت دیگری به آنها مراجعه نمایید.

220014

( تعداد فایل های ایندکس شده )

  • برای یافتن فایل مورد نظر، واژه یا عبارت کلیدی خود را وارد نمایید.
  • بدلیل حجم بالای دیتابیس صبور باشید.

طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، فصل4: ضرب عددهای یک رقمی

طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، فصل4: ضرب عددهای یک رقمی


در ابتدای کار ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﺮﻭﻩ ١٢ ﭼﻮﺏ ﻛﺒﺮﻳﺖ بدهید ﻭ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺑﺨﻮﺍﻫﻴﺪ ﺩﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﺳﻪ ﺗﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﭼﻬﺎﺭﺗﺎﻳﻲ ﺩﺭﺳﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﻳﻚ ﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺤﻮﺭي ﻭ ﺑﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻃﺒﻘﻪ ﺍي ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﻫﻨﺪ. ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﻏﺎﺯﻳﻦ ﻧﺒﺶ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﻨﻴﺪ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺑﺨﻮﺍﻫﻴﺪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﺮﺑﻊ ﺭﻧﮕﻲ ﺩﺭﭘﻨﺠﺮﻩ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﻤﺎﺭﻧﺪ ﻣﺜﻼ  ﺑﺎ ﻣﺤﻮﺭ ﻳﺎ ﻣﺴﺘﻄﻴﻠﻲ ﻳﺎ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ… در این قسمت، طرح درس و روش تدریس درس مذکور به صورت یک فایل 6 صفحه ای آورده شده است. این فایل در دو قالب ورد و پی دی اف تهیه و تنظیم شده و امکان ویرایش آن وجود دارد. اهداف درس: ✅ علامت ضرب را تشخیص دهد. ✅  مفهوم ضرب را به صورت ساده بیان کند. ✅  عبارت ضرب را از چپ به راست بخواند. ✅  کاربرد جدول ضرب را پیدا کنند. ✅  روش حفظ کردن جدول ضرب را پیدا کند. ✅ توانائی حفظ کردن و بخاطر سپردن ضرب‌های یک رقمی داشته باشند.  هدیه این محصول : طرح درس ریاضی سوم، درس ارزش پول – طرح درس روزانـه ماشین هــای ورودی خروجی …