لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

با 157954 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

طرح درس سالانه شیمی ۲دبیرستان

طرح درس سالانه شیمی ۲دبیرستان


دسته بندی : Word نوع فایل :  .docx ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : ۳ صفحه   بخشی از متن : محقق: طرح درس سالانه شیمی ۲  دبیرستان : مهر ماه جلسه عنوان درس صفحه نکاتی در مورد کتاب شیمی ۲ – نمره مستمرو آزمون های بنیاد- یاد آوری نماد های شیمیایی تاریخچه اتم- تئوری اتمی دالتون پرتوهای کاتدی-آزمایشات تامسون بوسیله پرتوهای کاتدی مدل اتمی تامسون- پرتوزایی- آزمایشات رادرفورد بوسیله مواد رادیو اکتیو مدل اتمی رادرفورد-کشف نوترون-عدداتمی- عدد جرمی و ایزوتوپ ها واحد جرم اتمی-محاسبه جرم اتمی میانگین دستگاه طیف بین- طیف نشری خطی- طیف هیدروزن-مدل اتمی بور انرژی کوان تومی – مدل کوانتومی اتم آبان ماه آزمون شماره ۱ ( تا انتهای مدل کوانتومی اتم ) آزمایشگاه (جلسه اول ) ( آشنایی با نکات ایمنی و وسایل آزمایشگاهی ) انرژی نخستین یونش – بررسی نمودارهای ص بررسی وتوضیح اعداد کوانتومیا صل طرد پائولی – مقایسه سطح انرزی زیر لایه ها- رسم آرایش الکترونی- اصل آفبا آرایش الکترونی اربیتالی- اصل هوند- آرایش الکترونی خلاصه شده لایه ظرفیت- د …