لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

با 160760 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

طرح جابربن حیان در مورد دستگاه گردش خون قلب

طرح جابربن حیان در مورد دستگاه گردش خون قلب


  طرح جابربن حیان در مورد دستگاه گردش خون قلبشرح مختصر:محتوای این مجموعه شامل: پوستر های طرح جابربن حیان شگفتی های قلب انسانتابلوی نمایش طرح جابربن حیان  شگفتی های قلب انسانمطالب علمی آموزشی در باره طرح جابربن حیان شگفتی های قلب انساناین مستندات عنوان شده بر طبق آخرین بخش نامه طرح جابر می باشد.تا چه حد با کار قلب خود آشنا هستید؟ شاید بگوئید خیلی زیاد، اما مطمئنا وقتی این چند سطر را بخوانید متوجه می‌شوید که آنچه شما حدس می‌زدید با واقعیت فاصله زیادی دارد. دست خود را روی قلبتان بگذارید. آیا دستتان را روی سمت چپ سینه قرار دادید؟ بیشتر مردم چنین می‌کنند. واقعیت اینست که قلب تقریبا در وسط قفسه سینه و در میان ششها واقع شده است، اما طوری قرار گرفته که بخشی از آن، تماس اندکی با سمت چپ سینه دارد. به همین دلیل به نظر می‌رسد قلب در سمت چپ سینه جای گرفته است.دستتان را مشت کنید. اگر کودک هستید، قلب شما تقریبا به همین اندازه است. ولی اگر بزرگسال باشید، اندازه قلب شما حدودا دو برابر مشتتان خواهد بود.• قلب در حدود ۱۰۰۰۰۰ مرتبه در روز و تقریبا ۳۵ میلیون بار در سا …