لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

با 160760 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

طرح توجیهی کارگاه صنایع فلزی

طرح توجیهی کارگاه صنایع فلزی

طرح توجیهی کارگاه صنایع فلزی -۱۸صفحه ورد خلاصه مدیریت ( خلاصه اجرایی ): (این بخش از طرح باید چندین و چند بار نوشته و   هدف کسب وکار : با توجه به خشکسالی سالهای اخیر ومشکلات مختلف حاصل از آن روش های زندگی و کسب درآمد جامعه روستایی تفاوت های بسیاری خواهد نمود از جمله بهره برداری صحیح و بهینه از منابع آب ، ترویج و توسعه کشاورزی با آب کمتر و بازی های کودکانه در محیط های محدود در این طرح با هدف همراهی با اهداف فوق و با توجه به تخصص اینجانب در تولید سازه های فلزی، در صورت تامین نیازمندی های طرح امکان تولید ابزار و سازه های لازم در شرایط کمبود آب و تغییرات شیوه روز مره جامعه در منطقه فراهم خواهد گردید. توصیف زمینه کسب و کار: با توجه به سابقه موفق اینجانب و تجارب زیاد در زمینه مصنوعات فلزی عمده فعالیت های تعریف شده در طرح بر بکار گیری تخصص اینجانب در تولید و مدیریت تولید مصنوعات فلزی متناسب با نیاز های آینده منطقه استوار است. معرفی مختصر محصول و ارتباط منطقی آن با زنجیره تولید : تمرکز تولیدات کارگاه بر اساس نیاز های جدید منطقه معطوف به دو زمینه اصلی خواهد بود تولید وسایل و سازه ها …