لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

با 157856 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

طرح توجیهی پرورش و بسته بندی قارچ خوراکی سامانه کارا

طرح توجیهی پرورش و بسته بندی قارچ خوراکی سامانه کارا

طرح توجیهی پرورش و بسته بندی قارچ خوراکی سامانه کارا طرح توجیهی پرورش و بسته بندی قارچ خوراکی نگارش بهمن ۹۶ مخصوص سایت کارا طرح با فرمت ورد قابل ویرایش برای شما ارسال می شود. فرمت : ورد تعداد صفحات :۹ صفحه   نام و نام خانوادگی مجری : محل اجرای طرح: میزان کل سرمایه گذاری : ۷,۱۰۸,۹۰۸,۹۱۷.۹۷ سرمایه گذاری ثابت : ۵,۸۰۸,۳۹۰,۰۰۰ سرمایه در گردش : ۱,۳۰۰,۵۱۸,۹۱۷.۹۷ سهم متقاضی : ۴,۶۱۱,۳۰۰,۰۰۰ میزان تسهیلات مورد نیاز : ۲,۴۹۷,۶۰۸,۹۱۷.۹۷ ثابت و ……………… درگردش تعداد اشتغال : ۱۹ دوره بازگشت سرمایه : ۲ سال توضیحات کلی درباره طرح : کشت و پرورش قارچ های خوراکی دکمه ای بسیار ارزان وکم هزینه است،انتخاب وپرورش این قارچ درصنایع تولید غذایی برای کشاورزان، با درآمد های محدود  می توانند منبع درآمد مناسبی باشد. تمایل مردم به مصرف قارچ تازه و تقاضای شدید بازار ما را واداشت تا در زمینه پرورش قارچ فعالیت کنیم.   طرح ها مطابق با این فرمت برای شما ارسال می شود: _________________________________________________________________ ______________ …