لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

با 158617 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

طرح توجیهی پرواربندی گوساله سامانه کارا

طرح توجیهی پرواربندی گوساله سامانه کارا

طرح توجیهی پرواربندی گوساله سامانه کارا طرح توجیهی پرواربندی گوساله نگارش بهمن ۹۶ مخصوص سایت کارا طرح با فرمت ورد قابل ویرایش برای شما ارسال می شود. فرمت : ورد تعداد صفحات :۹ صفحه نام و نام خانوادگی مجری : محل اجرای طرح: میزان کل سرمایه گذاری : ۳,۲۴۹,۱۱۰,۰۰۰ سرمایه گذاری ثابت : ۳,۰۷۹,۴۵۰,۰۰۰ سرمایه در گردش : ۱۶۹,۶۶۰,۰۰۰.۰۰ سهم متقاضی : ۱,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ میزان تسهیلات مورد نیاز : ۱,۵۰۴,۱۱۰,۰۰۰ ثابت و ……………… درگردش   تعداد اشتغال : ۴ دوره بازگشت سرمایه : ۱ سال توضیحات کلی درباره طرح : طرح مورد نظر شامل خرید ۱۰۰ راس گوساله دو رگ ( طی یک دوره پروار) متناسب با شرایط آب و هوایی منطقه و به وزن ۱۰۰-۱۵۰ کیلوگرم و نگهداری و پروار آنها در مدت ۹ ماه با جیره غذایی مناسب و رعایت سایر نکات بهداشتی و فنی که پیش بینی می شود پس از طی مدت فوق وزن گوساله ها به حدود ۳۲۰ کیلوگرم افزایش یابد که عملیات فوق طی یک مرحله در طول سال عمدتا در فصول خنک سال انجام خواهد گرفت.   طرح ها مطابق با این فرمت برای شما ارسال می شود: __________________________ …