لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

با 157279 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

طرح توجیهی تولید نان فانتزی و بررسی تکنولوژی نان فانتزی

طرح توجیهی تولید نان فانتزی و بررسی تکنولوژی نان فانتزی


پایین بودن کیفیت ماده اولیه، دقت نکردن در فرمولا‌سیون آرد و خمیر ترش، استفاده از جوش‌شیرین، کم تجربگی کارگران نانوایی و اهمیت ندادن به بحث آموزش، عدم رعایت شرایط صحیح پخت (رعایت نکردن زمان لا‌زم برای ور آمدن خمیر، عدم رعایت حرارت مطلوب، عدم یکنواختی خمیر در نان‌های مسطح که به طور معمول وسط آن سوخته و گوشه‌های آن خمیر باقی می‌ماند) و نازک و مسطح بودن نان‌های سنتی ایران دارای ضایعات بالا‌یی است همچنین علت دیگری که ضایعات نان را در حال حاضر افزایش می‌دهد، عدم رعایت شرایط نگهداری مناسب نان بوده که در این زمینه ضروری است آموزش بیشتری به مردم داده شود . به نظر می‌رسد تنها راه حل مشکل، استفاده از نان‌های صنعتی در کنار نان‌های سنتی است  زیرا در شیوه صنعتی طبخ نان، پارامترهایی نظیر موارد بهداشتی، شیوه فرم‌دهی، وزن مناسب، میزان رطوبت، دمای مناسب، روش بسته‌بندی(تاریخ تولید، تاریخ انقضا، ترکیبات، پروانه‌های ساخت و بهره‌برداری و …) قابل کنترل است و نتیجه آن نانی قابل خوردن، بهداشتی و طبخ شده بر اساس اصول و موازی …