لاین 25 | دانلود فایل درسی و آموزشی

  • برای جستجو کلمه یا عبارت کلیدی خود را وارد نمایید.
  • تعداد فایل ها: 439202

« طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي پرورش قـارچ خوراكـي »

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي پرورش قـارچ خوراكـي

طرح-توجيه-فني--مالي-و-اقتصادي-پرورش-قـارچ-خوراكـي

موضوع طرح :پرورش قارچ خوراكي به
ظرفيت 50 تن در سال

 

محل اجراي طرح : قابل اجرا در
سراسر كشور

 

سرمايه گذاري كـل: 8/889 ميليون
ريال

 

سهم آوردة متقاضي: 8/89 ميليون
ريال

 

سهم تسهيلات: 800 ميليون ريال

 

دورة بازگشـت سرمايه: 26 ماه

 

 

 

 

 

 

 

 

     مقدمـه :

 

 

     مواد پروتئيني ، يكي از مهم ترين اجزاي مواد
غذايي مورد استفاده انسانها است. نياز طبيعي بدن انسان به اين مواد ، مبين ضرورت
استفاده آنها در سبد غذايي خانواده ها است. از ديرباز انواع گوشت ها، خصوصا گوشت
قرمز‌ منبع اصلي تامين پروتئين موردنياز انسان بوده است.

 

     لكن در حال حاضر ، به واسطه تغيير روش زندگي
از سنتي به ماشيني و كاهش تحرك افراد در زندگي روزمره ، استفاده از گوشت قرمز
بدليل دارا بودن مقدار زيادي مواد چرب رو به كاهش نهاده و در عوض، استفاده از مواد
غذايي اي كه با داشتن مقدار كافي پروتئين، براي سلامتي زيان آور نباشند مورد توجه
واقع شده است. حبوبات ، سويا و قارچ خوراكي مهم ترين منابع پروتئين غير حيواني
هستند كه امروزه به طور وسيع مصرف مي‌شوند. در اين ميان بازار مصرف قارچ خوراكي به
دليل افزايش سطح آگاهي جامعه نسبت به فوايد و روش مصرف آن ، روند رو به رشدي را
تجربه مي‌كند

دانلود فایل