لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

با 156597 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرورش قـارچ خوراکـی با ظرفیت ۳۰ تن در سال

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرورش قـارچ خوراکـی با ظرفیت ۳۰ تن در سال


طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی  پرورش قـارچ خوراکـی  با ظرفیت ۳۰ تن در سال تدوین زمستان ۹۶   خلاصه ای طرح: تهیه شده در زمستان ۱۳۹۶  مالک طرح :   خلاصه طرح :پرورش قـارچ خوراکـی موضوع طرح :پرورش قـارچ خوراکـی نوع تولیدات وظرفیت : ۳۰تن تعداد شاغلین :  6 نفر مشخصات سرمایه گذاری طرح ( ریال) سرمایه گذاری کل طرح : ۲,۵۴۱,۲۲۰,۰۰۰ ریال سرمایه گذاری ثابت : ۶۹۵,۶۰۰,۰۰۰   ریال سرمایه در گردش : ۱,۸۳۲,۵۲۰,۰۰۰ ریال در آمد سالیانه: ۲,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال سود ویژه : ۷۴۰,۶۷۱,۵۰۰   ریال دوره بازگشت سرمایه : ۲۸ نرخ باز دهی سرمایه : ۴۳% …