لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

با 160441 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی فرآوری و بسته‌بنـدی ماهی

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی فرآوری و بسته‌بنـدی ماهی


فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات :۱۷ چکیده ای از مطالب : خلاصه طرح   موضوع طرح : فرآوری و بسته بندی گوشت ماهی   ظرفیت : ۱۸۰۰ تن در سال   محل اجرای طرح : قابل اجرا در سراسر کشور   سرمایه گذاری کـل: ۷۱/۲۲۸۹ میلیون ریال   سهم آورده متقاضی: ۷۱/۲۲۹ میلیون ریال   سهم تسهیلات: ۲۰۶۰ میلیون ریال   میزان اشتغالزایی : چهـل و نه نفـر   دوره بازگشـت سرمایه: شـانزده ماه       مقدمــه :        بسته‌بندی به عنوان یک ابزار کارآمد سالهاست که مورد  نظر کارشناسان علم بازاریابی قرار گرفته است. استفاده از انواع مختلف بسته بندی ضمن اینکه قابلیت نگهداری بهتری را به کالا می‌بخشد در کسب سهم بالاتری از بازار برای کالای مورد نظر نیز مؤثر است.       نظریه پردازان بازاریابی ، دو نقش مهم برای بسته بندی متصور هستند که عبارتند از نقش Protective و نقش Promotive . چنانکه از واژه به کار گرفته شده برای این نقش ها نیز برمی‌اید نقش نخست به وجه نگهداری و دوام حاصل از …