لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

با 157280 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی فرآوری و بسته‌بنـدی میگـو

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی فرآوری و بسته‌بنـدی میگـو


فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات :۱۷ چکیده ای از مطالب : خلاصه طرح   موضوع طرح : فرآوری و بسته بندی میگو   ظرفیت : ۱۸۰۰ تن در سال   محل اجرای طرح : قابل اجرا در سراسر کشور   سرمایه گذاری کـل: ۵/۲۱۹۴ میلیون ریال   سهم آورده متقاضی: ۵/۲۲۴ میلیون ریال   سهم تسهیلات: ۱۹۷۰ میلیون ریال   میزان اشتغالزایی : چهـل و هفـت نفـر   دوره بازگشـت سرمایه: پانزده ماه    مقدمــه :        بسته‌بندی به عنوان یک ابزار کارآمد سالهاست که مورد  نظر کارشناسان علم بازاریابی قرار گرفته است. استفاده از انواع مختلف بسته بندی ضمن اینکه قابلیت نگهداری بهتری را به کالا می‌بخشد در کسب سهم بالاتری از بازار برای کالای مورد نظر نیز مؤثر است.       نظریه پردازان بازاریابی ، دو نقش مهم برای بسته بندی متصور هستند که عبارتند از….. …