لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

با 156597 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی خدمات مشاوره مهندسی

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی خدمات مشاوره مهندسی


فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات :۱۰ چکیده ای از مطالب :     خلاصه طرح   موضوع طرح : خدمات مشاوره مهندسی   محل اجرای طرح : قابل اجرا در سراسر کشور   سرمایه گذاری کل: ۴۴/۲۵۱ میلیون ریال   سهم آورده متقاضی: ۴۴/۳۱ میلیون ریال   سهم تسهیلات: ۲۲۰ میلیون ریال   دوره بازگشت سرمایه:  2 سال         مقـدمه :       توسعه صنعتی در راستای نیل به اهداف خود اتکایی از ارکان مهم برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور محسوب می‌شود که دستیابی به آن جز از طریق به روز آوری و نوسازی ساختارهای صنعتی بر پایه دستاوردهای علمی میسر نمی‌باشد. اهمیت این مطلب با توجه به ساخت سنتی صنایع و اتکای بیش از حد صاحبان صنعت و صنعتگران به تجربه بیش از پیش عیان می‌گردد.       در اقتصاد امروز هر بنگاه اقتصادی – وبخصوص سازمانهای تولیدی و صنعتی – برای تداوم حیات ناگزیر از ورود به بازار های بین‌المللی هستند. از دیگر سو …