لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

با 160444 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی بسته بندی چای تی- بگ

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی بسته بندی چای تی- بگ


فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات :۱۳ چکیده ای از مطالب : خلاصه طرح   موضوع طرح : بسته بندی چای تی-بگ   محل اجرا: کلیه مناطق کشور   سرمایه گذاری کـل: ۹/۱۰۴۳ میلیون ریال   سهم آورده متقاضی: ۹/۱۱۳ میلیون ریال   سهم تسهیلات: ۹۳۰ میلیون ریال   دوره بازگشـت سرمایه: هفت ماه   میزان اشتغالزایی : هفـده نفر       مقدمــه :       از نظر کاشت و مصرف چای، چیـن اولین محلی است که این گیاه در آنجا کاشته شده و به مصرف رسیده است . از این کشور ، چای به سایر نقاط عالم برده شده است و در مجموع کاشت چای شروع شده و به طرف سواحل اقیانوس آرام و پس از آن از طرف جنوب و غرب کاشت چای توسعه یافته و هندوستان و هند و چین و جزایر اندونزی رسیده است . به هر حال چای از هر نقطه ای که شیوع و ترویجش آغاز گردیده باشد یک نکته روشن و مسلم را در فلسفه وجود خود گنجانده است و آن این که به عنوان آشامیدنی اساسی مطرح و برای رفع تشنگی و… لینک دانلود بلافاصله پس از پرداخت برای شما فعال می شود و یک نسخه از آن برای شما ایمیل می شود …