لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

با 157401 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی بسته‌بنـدی گوشت قرمز

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی بسته‌بنـدی گوشت قرمز


فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات :۱۷ چکیده ای از مطالب : خلاصه طرح   موضوع طرح : بسته بندی گوشت قرمـز   ظرفیت : ۱۶۰۰ تن در سال   محل اجرای طرح : قابل اجرا در سراسر کشور   سرمایه گذاری کـل: ۸۴/۲۴۵۵ میلیون ریال   سهم آورده متقاضی: ۸۴/۲۴۵ میلیون ریال   سهم تسهیلات: ۲۲۱۰ میلیون ریال   میزان اشتغالزایی : چهـل و شـش نفر   دوره بازگشـت سرمایه: هجده ماه       مقدمــه :        بسته‌بندی به عنوان یک ابزار کارآمد سالهاست که مورد  نظر کارشناسان علم بازاریابی قرار گرفته است. استفاده از انواع مختلف بسته بندی ضمن اینکه قابلیت نگهداری بهتری را به کالا می‌بخشد در کسب سهم بالاتری از بازار برای کالای مورد نظر نیز مؤثر است.     نظریه پردازان بازاریابی ، دو نقش مهم برای بسته بندی متصور هستند که عبارتند از نقش Protective و نقش Promotive . چنانکه از واژه به کار گرفته شده برای این نقش ها نیز برمی‌اید نقش نخست به وجه نگهداری و دوام حاصل از بسته بندی و نقش د …