لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

با 160760 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی آموزشـگاه علـمی آزاد

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی آموزشـگاه علـمی آزاد


فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات :۱۳ چکیده ای از مطالب : خلاصه طرح   موضوع طرح : آموزشگاه علمی آزاد   ظرفیت طرح : ۱۲۴۸۰۰ ساعت‌آموزش – نفر   محل اجرای طرح :  قابل اجرا در مناطق شهری سراسر کشور   سرمایه گذاری کـل: ۴۷۴ میلیون ریال   سهم آورده متقاضی: ۵۴ میلیون ریال   سهم تسهیلات: ۴۲۰ میلیون ریال   دوره بازگشـت سرمایه: پانزده ماه   اشتغالزایی : پانـزده نفر      مقدمــه :      رشد سریع جمعیت در دهه های ۱۳۵۰ و ۶۰ موجب تغییر در ساختار جمعیتی کشور گشته است به گونه ای که جمعیت ایران تبدیل به جوان ترین جمعیت در میان ملل جهان شده است. در عین حال این موضوع موجب بروز برخی مشکلات در ساختار اجتماعی مانند رشد بی‌رویه متقاضیان کار از سویی و جذب سهم عمده‌ای از بودجه کشور به امور جاری نظیر تامین بهداشت و آموزش همگانی از دیگر سو شده است که این انر نیز به نوبه خود سبب افت در روند رو به رشد زیر ساخت های عمرانی و صنعتی و به تبع آن افزایش نرخ بیکاری شده است.    از دیگر سو…. ل …