لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

با 160448 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

طرح تحقیق با عنوان طرح پروار بندی

طرح تحقیق با عنوان طرح پروار بندی


طرح تحقیق با عنوان طرح پروار بندی درفرمت ورد ۲۰ صفحه قابل ویرایش ماموریت طرح:   1 – تأمین بخشی از نیاز جامعه به پروتئین حیوانی در راستای تحقق نسبی استقلال غذایی دامی   2 – افرایش تولیدات ظرفیت دامی   3 – جلو گیری از کشتار دامها قبل از وزن مطلوب و استفاده بهینه از منابع موجود   4 – فر آیند نمودن تولیدات زراعی و افزایش ارزش افزوده محصولات زراعی   5 – ایجاد اشتغال و بوجود آوردن در آمد صحیح برای جامعه   6 – حفظ مراتع کشور با جلوگیری و کم نمودن فشار چرای دام   …