لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

با 160760 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

طبقه بندی عملیات در بودجه ایران

طبقه بندی عملیات در بودجه ایران


فرمت فایل:پاورپوینت(قابل ویرایش)                             تعداد صفحات:۳۸   قسمتی از متن:   طبقه بندی عملیات در بودجه ایران طبقه بندی عملیات در کشور ما از سال ۱۳۴۳  پس از به وجود آمدن بودجه برنامه ای و عملیاتی مرسوم شده و در حال حاضر  کلیه جوانبی که باید در یک طبقه بندی عملیاتی رعایت  شود مورد  توجه قرار گرفته است. اصول اساسی طبقه بندی  عملیات در بودجه  ایران به شرح زیر است: طبقه بندی عملیات  در بودجه  فقط در برگیرنده آن دسته از وظایف و عملیات و اعتبارات دولت است  که به طور مستقیم یا غیر مستقیم  توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی انجام سایر موسسات جدا از این طبقه بندی در بودجه  منعکس می شوند.   -در طبقه بندی فعلی دولت  ایران کلیه عملیات و وظایف دولت به چند امور و هر یک از امور  به چند فصل و هر فصل به چند برنامه  و هر برنامه به چندین فعالیت یا طرح  و پروژه …