لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

با 160760 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

سیکل پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان

سیکل پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان


۳۳ صفحه word |فونت tahoma سایز ۱۴| قابل اجرا در آفیس ۲۰۱۰ و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپ بخشی از تحقیق فهرست مطالب عنوان فصل اول تورگردان احاصه ای فصل دوم: خصوصیات منطقه مقدمه آدرس وموقعیت آب ماهی سرا منبع تامین کننده آب ماهی سرا محل تامین غذا وتخم ماهی ظرفیت تولید استخر فصل سوم: زیست شناسی ماهی قزل آلا ۱-۲   زیستگاه قزل آلای رنگین کمان ۲-۲   مهاجرت تخم ریزی وتولید مثل ۳-۲   نیازمندی های محیطی ماهی قزل آلا فصل سوم: کار در استخر ۱-۳  شتسشوی استخرها ۲-۳   ضد عفونی کردن استخرها ۳-۳    تمیز کردن توری ها ۴-۳    تامین آب حوضچه های هنگام کمبود آب و تامین اکسیژن ۵-۳   غذادهی به ماهی ها ۶-۳   رقم بندی ماهی ها ۷-۳  احتیاجات غذایی ماهی قزل آلا رنگین کمان ۸-۳   ارتقاء آبگیری کانالها وسرعت جریان آب در کانالها ۹-۳   زمان رهاسازی بچه ماهی ها ۱۰-۳ بیماریهای ماهیان ۱۱-۳ غذای ماهیان ۱۲-۳ منابع محل تامین غذا وتخم مرغ غذاهای مورد مصرفی ماهیان این مجتمع پرورشی کنستانتره بوده کم …