لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

 با 129,957 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

روش تدریس تکنولوژی و کاربرد برق در ماشین ابزار 24 ساعت کد 91902126

روش تدریس تکنولوژی و کاربرد برق در ماشین ابزار 24 ساعت کد 91902126

روش تدریس تکنولوژی و کاربرد برق در ماشین ابزار 24 ساعت کد 91902126

دوره ضمن خدمت غیر حضوری ویژه فرهنگیان دوره آموزشی آزمون بررسی تحلیل و روش تدریس تکنولوژی و کاربرد برق در ماشین ابزار متوسطه فنی و حرفه ای وب کد دوره: 91902126 مدت دوره: 24 ساعت فرمت فایل: PDF