لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

با 147658 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

راهکارهای کیفیت بخشی به امور آموزشی در مدرسه راه دور

راهکارهای کیفیت بخشی به امور آموزشی در مدرسه راه دور

راهکارهای کیفیت بخشی به امور آموزشی در مدرسه راه دور

عنوان مقاله: راهکارهای کیفیت بخشی به امور آموزشی در مدرسه راه دور
قالب بندی: word
قیمت: ۲۴۰۰ تومان
شرح مختصر: امروزه و در قرن ۲۱ توجه جدی به امر مهم آموزش و پرورش از اهداف کلیدی و مهم دولتها محسوب می شود. مخصوصاً افزایش کمی دانش آموزان با توجه به کمبود امکانات و منابع کیفیت بخشی به امور آموزشی و پرورشی را در اولویت اول برنامه ها قرار داده است. به طوری که علمای تعلیم و تربیت معتقدند که محیط یادگیری مناسب از مهمترین پایه های کیفیت بخشی محسوب می شود…