لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

با 157856 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

درس روش تحقیق

درس روش تحقیق

فایل پاور پوینت با ۳۶ اسلاید تقسیم بندى هاى مختلفى از روشهاى تحقیق صورت گرفته است مثل تحقیقات گذشته نگر در مقابل تحقیقات آینده نگر یا تحقیقات نتیجه گرا و تصمیم گرا.  بطور کلی روشهاى تحقیق در علوم رفتارىرا مىتوان با توجه به دو ملاک تقسیم بندی کرد : الف) هدف تحقیق ب‌) نحوه گرد آوری داده ها   …