لاین 25 | دانلود فایل درسی و آموزشی

 • برای جستجو کلمه یا عبارت کلیدی خود را وارد نمایید.
 • تعداد فایل ها: 439202

« دانلود نمونه فرم ج گزارش کارورزی دانشگاه فرهنگیان علوم پایه پنجم ابتدایی چه خبر ۲ »

دانلود نمونه فرم ج گزارش کارورزی دانشگاه فرهنگیان علوم پایه پنجم ابتدایی چه خبر ۲

دانلود-نمونه-فرم-ج-گزارش-کارورزی-دانشگاه-فرهنگیان-علوم-پایه-پنجم-ابتدایی-چه-خبر-۲

دانلود نمونه فرم ج گزارش کارورزی دانشگاه فرهنگیان علوم پایه پنجم ابتدایی چه خبر ۲

آنچه در فایل حاضر بعد از دانلود دریافت خواهید نمود عبارتند از :

محتوا (مفاهیم/ مهارت‌ها به تفکیک): آشنایی با هدف های مهم و اصولی درس چه خبر ۲

مراحل فرم ج کارورزی ۳ سه علوم پایه پنجم ابتدایی چه خبر ۲

برقراری ارتباط پیرامون درس چه خبر ۲ علوم پایه پنجم ابتدایی

فرآیند هدایت و ارائه بازخورد پیرامون درس چه خبر ۲ علوم پایه پنجم ابتدایی

تحلیل و تفسیر پیرامون درس چه خبر ۲ علوم پایه پنجم ابتدایی

به تجربه گذاشتن پیرامون درس چه خبر ۲ علوم پایه پنجم ابتدایی

فرآیندهدایت و ارائه بازخورد پیرامون درس چه خبر ۲ علوم پایه پنجم ابتدایی

همچنین فرم ج کارورزی ۳ سه علوم پایه پنجم ابتدایی چه خبر ۲ شامل موارد زیر است .

تحلیل و تفسیر پیرامون درس چه خبر ۲ علوم پایه پنجم ابتدایی

به کاربستن پیرامون درس چه خبر ۲ علوم پایه پنجم ابتدایی

فرآیند هدایت و ارائه بازخورد پیرامون درس چه خبر ۲ علوم پایه پنجم ابتدایی

تحلیل و تفسیر پیرامون درس چه خبر ۲ علوم پایه پنجم ابتدایی

به اشتراک گذاشتن پیرامون درس چه خبر ۲ علوم پایه پنجم ابتدایی

فرآیند هدایت و ارائه بازخورد پیرامون درس چه خبر ۲ علوم پایه پنجم ابتدایی

تحلیل و تفسیر پیرامون درس چه خبر ۲ علوم پایه پنجم ابتدایی

انتقال به موقعیت جدید پیرامون درس چه خبر ۲ علوم پایه پنجم ابتدایی

فرآیندهدایت و ارائه بازخورد پیرامون درس چه خبر ۲ علوم پایه پنجم ابتدایی

تحلیل و تفسیر پیرامون درس چه خبر ۲ علوم پایه پنجم ابتدایی

سنجش‌آموخته‌ها پیرامون درس چه خبر ۲ علوم پایه پنجم ابتدایی

تحليل و تفسير پیرامون درس چه خبر ۲ علوم پایه پنجم ابتدایی

فرم ج علوم پنجم ابتدایی درس چه خبر ۲ کارورزی ۳ دانشگاه فرهنگیان

فرم ج علوم پنجم ابتدایی درس چه خبر ۲ چیست ؟

 این فرم ج
که در ارتباط با کتاب علوم پایه پنجم دبستان و همسو با دانشگاه فرهنگیان
در رابطه با درس چه خبر ۲ تدوین شده است ، یکی از طرح های کاربردی در
اینترنت است. تیم تخصصی اصفهان ادو سعی نموده است برای تدریس درس چه خبر ۲
در کتاب علوم پایه پنجم دبستان از همه استاندارد های لازم بهره گیری نماید.

فرم ج روزانه ملی علوم پنجم دبستان چه اهمیتی دارد ؟

نگارش
این نوع فرم ج و برنامه ریزی کمک شایانی در تدریس درس علوم در پایه پنجم
ابتدایی می کند. دانش آموزان در پایه پنجم دبستان می کوشند به بهترین شکلی
که آموزگارشان به تدریس کتاب علوم و درس چه خبر ۲ می پردازد ، این درس را
فرا بگیرند. درس چه خبر ۲ یکی از مهمترین دروس کتاب علوم در پایه پنجم
ابتدایی می باشد.

فرم ج علوم پنجم ابتدایی درس چه خبر ۲ شامل چه بخشی است ؟

فرم ج علوم پنجم دبستان روزانه درس چه خبر ۲ شامل موارد زیر می باشد :

 1. اهداف بر اساس تلفیقی از هدف نویسی در درس چه خبر ۲ علوم پنجم ابتدایی
 2. وجود تعامل بین معلم و دانش آموزان در فراگیری درس چه خبر ۲
 3. فعالیت بر اساس اهداف معین واز پیش تعیین شده در فراگیری درس چه خبر ۲
 4. طراحی منظم با توجه به موقعیت و امکانات درس چه خبر ۲
 5. ایجاد فرصت و تسهیل یادگیری در فراگیری درس چه خبر ۲

هدف کلی فرم ج علوم پنجم دبستان دانش آموزان باید مفاهیم درس چه خبر ۲ را در پایه پنجم فرا بگیرند.

آشنایی دانش‌آموزان با اهداف رفتاری درس چه خبر ۲

مشارکت دانش آموزان در فعالیت های کلاسی در درس چه خبر ۲

بهبود سطح دانش و عملکرد دانش آموزان در کتاب علوم پایه پنجم

توجه به نکات زیر در فرم ج علوم پنجم دبستان

 1. آشنایی با هدف های مهم و اصولی درس چه خبر ۲
 2. تفکر کردن ، تشخیص ، برنامه ریزی
 3. آماده کردن انواع وسایل برای آوردن به کلاس سلام و احوال پرسی ؛حضور و غیاب بررسی تکالیف درس گذشته
 4. مختصر توضیحاتی در مورد درس مورد نظر و مبحث حاضر.

مواد و منابع یادگیری : کتاب درسی، ماژیک، تخته، محتوای الکترونیکی،قلم نوری،پاکن

شرح تکالیف یادگیری و بخشی از اجرا در فرم ج علوم پنجم ابتدایی درس چه خبر ۲

درباره
چه خبر ۲    چه می دانید؟ تا کنون چه موارد و اطلاعاتی راجع به چه خبر
۲    شنیده اید؟ دانش آموزان به درس و موضوع آن گوش فرا داده و دانسته های
خود را با معلم در میان میگذارند ،سوالاتی می پرسند و به پرسش ها پاسخ می
دهند .

در گیر کردن دانش آموزان با موضوع درس و پاسخ گویی به سوالات آن ها در حین تدریس نسبت به موضوع یادگیری کنجکاو و علاقه مند میکند .

با
دادن عکس و پوستر راجع به درس چه خبر ۲   به هر گروه از دانش آموزان از
آنها میخواهیم آنها را ببینند و ویژگی آنها را بیان کنند.دانش آموزان به
استخراج مسائل و نکته های درس می پردازند و به سوالات مربوط به درس پاسخ می
دهند .

کارورزی عبارت است از دوره ای که شخص در طی آن از شرایط و
محیط و نحوۀ انجام شغلی که در آینده بر عهده خواهد گرفت آشنا می شود و
آمادگی لازم را کسب می کند.

در خصوص کارورزی ۳ در دانشگاه فرهنگیان
شایان ذکر است که در این دوره از کارورزی دانشجویان به تدریس مستقل در
مدرسه پرداخته و نسبت به دوره های پیش که تدریس نیمه مستقل می کردند در این
ترم مستقلاً ادارۀ کلاس را بر عهده داشتند.

دانلود فایل