لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

با 158617 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

دانلود طرح درس –علوم اول – فایده های گیاهان(روش۹ گام گانیه)

دانلود طرح درس –علوم اول – فایده های گیاهان(روش۹ گام گانیه)


              دانلود طرح درس – علوم اول – فایده های گیاهان(نه گام گانیه، بارش مغزی، آزمایش، تفحص گروهی) فرمت فایل (word) و قابل ویرایش  تعداد صفحات ۶ صفحه قسمتی از مجموعه   اهداف کلی:   فایده های گیاهان   اهداف جزیی: فراگیران بتوانند با فایده های گیاهان آشنا شوند. فراگیران با انواع گوناگوم گیاهان آشنا شوند. فراگیران بتوانند بخش های خوراکی گیاهان را دسته بندی کنند.   اهداف رفتاری: فراگیران بتوانند بخش های خوراکی گیاهان را بیان کنند. ( دانشی) فراگیران بتوانند فایده گیاهان برای انسان و جانوران را بیان کنند.(دانشی) فراگیران بتوانند با جستجو در محیط گیاهانی که خوراکی هستند بیابند.(مهارتی) فراگیران بتوانند انواع گیاهان خوراکی را ترسیم کنند.( مهارتی) فراگیران بتوانند با استفاده از بعضی گیاهان  آبرنگ گیاهی بسازند.(مهارتی)   …