لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

با 160434 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

دانلود طرح درس –ریاضی نهم– جمع وتفریق رادیکالها (روش مبتنی بر برنامه درس ملی )

دانلود طرح درس –ریاضی نهم– جمع وتفریق رادیکالها (روش مبتنی بر برنامه درس ملی )


              دانلود طرح درس –ریاضی نهم– جمع وتفریق رادیکالها (روش مبتنی بر برنامه درس ملی ) فرمت فایل (word) و قابل ویرایش  تعداد صفحات ۱ صفحه قسمتی از مجموعه چارچوب کلی طراحی آموزشی مبتنی بر برنامه درس ملی     بتوانند رادیکال های مشابه وغیرمشابه راازهمدیگر تشخیص دهند باجمع وتفریق وضرب وتقسیم رادیکالها آشناشوند رابطه گویاکردن کسر باضرب رادیکالها رابدانند ساده کردن اعدادرادیکالی رابدانند اهداف یادگیری تشخیص رادیکال های مشابه نوشتن رادیکال ها به ساده ترین صورت ممکن جمع وتفریق رادیکال هارابتوانند انجام دهند ساده کرده عبارت های رادیکالی رابتوانند انجام دهند بتوانند مخرج کسرهای غیرگویارابه مخرج گویاتبدیل نمایند انتظارات عملکردی …