لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

با 160760 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

دانلود طرح جابربن حیان در مورد قطب نما

دانلود طرح جابربن حیان در مورد قطب نما


دانلود طرح جابربن حیان قطب نما بافرمت ورد وقابل ویرایش شرح مختصر فایل این مجموعه شامل: پوستر های   طرح جابربن حیان مدارس ابتدایی علوم قطب نمای سادهتابلوی نمایش  طرح جابربن حیان مدارس ابتدایی علوم قطب نمای سادهمطالب علمی آموزشی در باره  طرح جابربن حیان مدارس ابتدایی علوم قطب نمای سادهقسمتی ازین مجموعهطرز کار قطب نما عقربه قطب نما هنگام باز نمودن درب آن ، آزاد شده و حول محور خود می‌چرخد و سپس به علت نیروی مغناطیسی کره زمین همیشه در یک جهت معین که همان قطب شمال مغناطیسی است می‌استد و آن را به ما نشان می‌دهد. عقربه مذکور هیچگاه اشتباه نمی‌کند، مگر آنکه در نزدیکی اشیای آهنی یا فولادی و یا کابلی قرار گرفته باشد. بنابراین ، هنگام استفاده از قطب نما بایستی مطمئن شویم که از اشیای انحراف دهنده آن ، بطور کلی دور است. کاربردهای قطب نما به کمک قطب نما می‌توانیم گرای مغناطیسی کلیه امتدادهای مورد نظر را اندازه گرفته و با در دست داشتن گرای مغناطیسی یک امتداد ، جهت یابی بکنیم. در کشتیها و هواپیماها برای جهت یابی از آن استفاده می‌شود. [purchase_lin …