لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

با 157916 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

دانلود طرح توجیهی پرورش گاو شیری۱۰۰ راسی ویرایش ۹۶

دانلود طرح توجیهی پرورش گاو شیری۱۰۰ راسی ویرایش ۹۶


دانلود طرح توجیهی پرورش گاو شیری ۹۶ توضیحات دانلود پروژه کارآفرینی پرورش گاو شیری ۹۶ قبل ازخرید گاو شیری، ازسالم بودن گاو مطمئن شوید . توجه کنید که گاو موردنظر به طور مرتب واکسینه شده و کارت بهداشت داشته باشد . درزمان خرید گاو شیری باید به ویژگی های اختصاصی حیوان توجه کافی کرد . عرض کپل گاو رابطه مستقیمی با زایمان آسان وبه دنیا آمدن گوساله سالم ودرشت دارد . هرچه مفصل پاهای عقب گاو ظریف تر باشد، گاو شیروارتر است . هرچه ارتفاع پستان عقبی گاو کمتر باشد بهتر است . اگر نگه دارنده پستان ها(رباط ها)ضعیف باشند، پستان ها شل شده و طول عمر اقتصادی گاو کم می شود . اندازه مناسب برای سرپستانک های جلو حدود ۵ تا ۶ سانتی متر وبرای سر پستانک های عقب ۴ تا ۵ سانتی متر است . پیشنهاد سایت برای مطالعه دانلود کتابچه اصول پرواربندی گوساله فهرست مطاب موجود: اطلاعات در مورد طرح/ ایده محوری : مراحل مختلف اجرای پروژه جهت تحقق ایده خلاصه گزارش بررسی فنی طرح : ۱- عنوان فعالیت محل اجرای طرح مشخصات متقاضیان حقیقی حقوقی نوع فعالیت یا محصولات تولیدی -زمین محوطه سازی ۷-ساختمان سازی : ۸-ماشین آلا …