لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

با 156597 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

دانلود طراحی سایت آموزشگاه کامپیوتر

دانلود طراحی سایت آموزشگاه کامپیوتر


NEP تنها یک محصور ارتفاع یافته نیست. Asp. NEP پیشرفته ترین بستر توسعه وب ایجاد شده تا این زمان را فراهم می‌نماید. فراتر از اینها Asp. NEP جهت ایجاد یک زیر بنای کاملا جدید و به مراتب انعطاف پذیرتر برای توسعه وب به صورت بنیانی بازسازی شده است دلیل این تحول عمیق به وجود آمده در Asp. NEP این است که بر پایه بتر NEP شرکت یا مایکروسافت و یا به عبارت دقیق تر بر چهار چوب NEP استوار گشته است. Framework فن آوری است که در توسعه Asp. NEP ضروری می‌نماید و ارائه کننده سرویسهای مقدماتی سیستم هایی است که Asp. NEP را مورد پشتیبانی قرار می‌دهند نظیر ایجاد فرد های ویندوز و فناوری جدید rich client derelopment که در NEp ارائه شده است. نصب فایلهای نمونه بر روی کامپیوتر. ۱ مروری بر Asp. NET. 1 NET framework. 2 SQL srver 2000. 2 زبانها و ابزارهای زبان.. ۴ Nopepad . NET. 4 Visual studio. NET. 5 معماری ASP. NET. 6 چه چیزی در ASP.NET وجود دارد. ۶ NoPE pad. NET. 8 ایجاد یک دایر کتوری مجازی.. ۹ فصل دوم / استفاده از ابزارهای برنامه نوسی ASP. NET. 10 مهم. ۱۰ Vi …