لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

 با 129,957 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

دانلود حل المسائل کتاب مبانی ماشینکاری و ماشین های ابزار جفری بوث روید و وینستون نایت Geoffrey Boothroyd

دانلود حل المسائل کتاب مبانی ماشینکاری و ماشین های ابزار جفری بوث روید و وینستون نایت Geoffrey Boothroyd

دانلود حل المسائل کتاب مبانی ماشینکاری و ماشین های ابزار جفری بوث روید و وینستون نایت Geoffrey Boothroyd

دانلود حل المسائل کتاب مبانی ماشینکاری و ماشین های ابزار جفری بوث روید و وینستون نایت
 
تعداد صفحات : 55
فرمت : pdf
زبان: لاتین
عنوان لاتین : fundamentals of metal machining and machine tools
نویسندگان : 
جفری بوث روید و وینستون نایت   Geoffrey Boothroyd, Winston Knight
 
 …