لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

 با 107,521 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

دانلود جزوه معانی و بیان 2 (بیان) دکتر سیروس شمیسا

دانلود جزوه معانی و بیان 2 (بیان) دکتر سیروس شمیسا

دانلود-جزوه-معانی-و-بیان-2-بیان-دکتر-سیروس-شمیسا

جزوه یا خلاصه: معانی و بیان 2 ( بیان )
مولف: دکتر سیروس شمیسا

نام فایل:جزوه معانی و بیان 2 (بیان) دکتر سیروس شمیسا

فرمت فایل:pdf باکیفیت بالا

تعداد صفحات فایل:170 صفحه

دانشجویان و کاربران گرامی محتوای فایل جزوه معانی و بیان 2 (بیان) اثر دکتر سیروس شمیسا کاملترین جزوه حال حاضر در فرمت فایل pdf با کیفیت عالی
تهیه و تدوین گردیده است.

قسمتی از
فایل
:

 هدف كلي درس
آشنايي دانشجو با مباحث ي بن ادي علم يب ان از بي ق ل مجاز،
بي تش ه، استعاره استعا ه و كنايه و س م ايل و ن ين بلاغت از بي ق ل ب سم ل،
تمثيل، اسطوره، اسطوره، آركي تايپ، به نحوي كه در مطالعه متون
تشخيص دهد و از عهده
ادبي بتواند موارد مزبور را دقيقاً
تجزيه و تحليل رمز و رازهاي كلام ادبي بر آيد.
 بيان
كليهدف فصل اول
آشنايي دانشجو با مقدمات علم بيان و كليات مباحث آن از
كقبيل ،سب ادبي م ضو وع علم ا بي ن، تعريف علم ا بي ن، فايده
علم بيان و …
 بيان- مجاز
كليهدف فصل دوم
آشنايي دانشجو با مبحث م اج ز از فقبيل تعري م اج ز، علاقه،
انواع مجاز و …
 بيان- تشبيه
كليهدف فصل سوم
آشنايي دانشجو با مبحث تشبيه از قبيل تعريف تشبيه، اركان
تشبيه، ان او ع تشبيه، نو هك در ن تشبي و …
 بيان- س ع اتاره
كليهدف فصل چهارم
آشنايي دانشجو با مبحث استعاره از قبيل، تعريف استعاره،
قرينه صارفه، اصطلاحات خاص استعاره، ان او ع استعاره، تناسي
تشبيه، هدف از استعاره، استعاره، استعاره استعاره گونهها و …
 بيان- استعاره گونهها
هدف كلي فصل پنجم
آشنايي دانشجو با مفهوم سمبل، تمث بل يل، اسطوره و آ كر ي
تايپ و …
 بيان- كنايه
هدف كلي فصل ششم
آشنايي با مبحث كنايه از قبيل تعريف كنايه، اصطلاحات اصطلاحات
ي كنا ه، و ان اع ي كنا ه، ر ف ق ي كنا ه رهو س ع اتا مركب و …
 بيان- تعريف
بيان ايراد معناي واحد به طرق مختلف است مشروط بر اينكه
اختلاف آن طرق (شيوههاي مختلف گفتار) مبتني بر تخييل
باشد، عن ي ي لغات و هع اب رات ب لحاظ خ اي ل انگيزي نسبت به
هم متفاوت باشند.
 يب ان- ر تع يف
اداي معناي واحد به طرق مختلف
دقت در نحوه اداهاي مختلف معني واحد، مبين اختلاف در
نگرشهاي هن مندا ر ن است و نهايتاً اختلاف سبك دورههاي
مختلف ادبي يا سبك خاص شاعران و نويسندگان نويسندگان را نشان
ميدهد.

دانلود فایل

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on skype