لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

 با 107,540 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

دانلود جزوه حسابداری مدیریت دکتر رضا شباهنگ

دانلود جزوه حسابداری مدیریت دکتر رضا شباهنگ

دانلود-جزوه-حسابداری-مدیریت-دکتر-رضا-شباهنگ

جزوه یا خلاصه: حسابداری مدیریت
مولف: دکتر رضا شباهنگ

نام فایل:جزوه حسابداری مدیریت دکتر رضا شباهنگ

فرمت فایل:pdf باکیفیت بالا

تعداد صفحات فایل:31 صفحه

دانشجویان و کاربران گرامی محتوای فایل جزوه حسابداری مدیریت اثر دکتر رضا شباهنگ کاملترین جزوه حال حاضر در فرمت فایل pdf با کیفیت عالی
تهیه و تدوین گردیده است.

قسمتی از
فایل
:

 حسابداری مدیریت
منابع : حسابداری مدیریت انتشارات سازمان حسابداری نوشته دکتر شباهنگ

جلسه اول:
حسابداری مدیریت : یک شاخه بین رشته ای است.
حسابداری سنتی بیشتر در راستای ثبت ، طبقه بندی و تلخیص هزینه ها و درآمد ها یک یک بنگاه اقتصادی و
یا غیر اقتصادی می پردازد. و گزارش های که از حسابداری سنتی انتظار می رود در قالب یک سری گزارشهای
روتین و استاندارد است. که در دوره های مشخصی تحت عنوان صورتهای مالی تهیه می شود. عمده استفاده
کنندگان این گزارش ها ، مدیران خارج از سازمان یا بنگاه اقتصادی است از قبیل دارایی ، دیوان محاسبات ،
سازمان حسابرسی و سایر دستگاه های نظارتی.
اطالعات مورد نیاز در این صورتهای مالی بر اساس نیازهای دستگاه های نظارتی انجام می گیرد و تاثیر قابل
توجهی در تصمیم گیری های مدیریتی ندارد.
از جمله مهمترین صورتهای مالی می توان به ترازنامه ، صورت سود و زیان و حقوق صاحبان سهام )سرمایه(
اشاره شود که عمدتاً به صورت دوره یک ساله و در پایان سال مالی تهیه می شود.
عمدتاً به صورت استانداردهای معمول در حسابداری تدوین می شود.از جمله نقایص حسابداری سنتی می توان
به کمبود اطالعات مورد نیاز مدیران در تصمیم گیری ها اشاره نمود طوری که با توجه به تغییرات سریع در
قیمت های اولیه و سایر نهاده های خدمات و تولید اطالعات مربوط به صورت های مالی برای تصمیم گیری
کافی نخواهد بود به عنوان مثال نمی توان با استفاده از آن قیمت واقعی تمام شده کاال و خدمات را تعیین نمود
و به تبع آن نمی توان قیمت رقابتی را برای هر یک از کاال و خدمات و حاشیه سود آنها محاسبه نمود و بدین
ترتیب تصمیم گیری برای تولید اقالم مختلف مشکل خواهد بود.
حسابداری مدیریت:
فرآیند تشخیص ، اندازه گیری ، انباشت ، تحلیل و تنظیم و تفسیر ارتباطات مالی و عملیاتی می باشد. که برای
برنامه ریزی ، ارزیابی و کنترل سازمان و حصول اطمینان از نحوه ی حسابداری و استفاده از منابع مربوط مورد
استفاده مدیران قرار می گیرد.
در حسابداری مدیریت با استفاده از یک سری تکنیک ها و ابزارها،اطالعات مورد نظر برای تصمیم گیری مدیریت
را فراهم می کند که عبارتند از:
1- تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر و اهرم عملیاتی
2- مدیریت مبنی بر فعالیت یا ABM
3- هزینه مبتنی بر فعالیت ABC
4- بودجه بندی مبتنی بر فعالیت
5- هزینه کیفیت
6- بودجه بندی سرمایه ای
7- روش کارت امتیازی متوازن
8- نظارت بر موجودی کاال
9- به کارگیری روشهای کمی مدیریت از جمله برنامه ریزی ریاضی
01-محاسبه قیمت تمام شده
00-روش های هزینه یابی

دانلود فایل

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on skype