لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

 با 129,957 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

دانلود تحقیق حركت در دو بعد

دانلود تحقیق حركت در دو بعد

دانلود-تحقیق-حركت-در-دو-بعد

دانلود تحقیق حركت در دو بعد تعداد15 صفحه  آموزشی ویژه شما دانشجویان گرامی بصورت ورد قابل ویرایش با تخفیف ویژه از وبسایت قابل دانلود می باشد
نام فایل:دانلود تحقیق حركت در دو بعد
فرمت فایل :ورد
تعداد اسلاید ها: 15صفحه
قسمتی از فایل
دریافت

-1-3 حركت در دو
بعد:
محورهاي مختصات(هم پايه) و
جابجايي(جايگزيني)

در ادامه به بررسي حركت كلي تري كه تنها در طول خط مستقيم
رخ نمي دهد مي پردازيم. مثالي در شكل 1-3 آمده است. در اين مثال توپي با زاويه
A از خط
افقي پرتاب مي شود. حركت توپ در سطح هموار رخ مي دهد و مسير پرتابي آن در هوا به
شكل سهمي است. براي توصيف جايگاه(مكان) توپ به دو محور مختصات
x و y همان طور
كه در شكل داريم نياز است. در اينجا مبدا مختصات مكاني است كه حركت توپ به سمت
بالا(
+y) است. البته مي توان جايگاه محورها را در
نقاط ديگر در نظر گرفت. محورهاي مختصات توپ(
x و y) دو
مولفه بردار جابجايي يعني
r هستند. همان طور كه توپ حركت مي كند بردار
جابجايي 

دانلود فایل