لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

با 156597 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

حل مسائل کامل مبانی انتقال گرما و جرم اینکروپرا، برگمن، دویت و لاوین به صورت PDF و به زبان انگلیسی در ۲۳۱۳ صفحه

حل مسائل کامل مبانی انتقال گرما و جرم اینکروپرا، برگمن، دویت و لاوین به صورت PDF و به زبان انگلیسی در ۲۳۱۳ صفحه


                انتقال گرما (به انگلیسی: Heat transfer ) به تبادل انرژی گرمایی میان دو یا چند جسم یا سامانه (سیستم) فیزیکی گفته‌می‌شود. انتقال گرما به سه روش روی می‌دهد؛ رسانش، هم‌رفت، و تابش. انتقال گرما با تغییر انرژی درونی ماده همراه است و بر پایه قانون دوم ترمودینامیک همیشه از جسم گرم‌تر به جسم سردتر روی می‌دهد. تعادل گرمایی زمانی به‌دست می‌آید که جسم‌های درگیر و پیرامونشان به دمایی یکسان برسند. شیوه‌های انتقال گرما عبارتند از: رسانش یا هازش: انتقال انرژی بین جسم‌هایی که در تماس هستند هم‌رفت: انتقال انرژی به دلیل حرکت شاره تابش: انتقال انرژی با تابش پرتوهای الکترومغناطیسی انتقال جرم: انتقال انرژی از یک مکان به مکان دیگر با جابه‌جایی جسم دارای انرژی. انتقال جِرم (به انگلیسی: Mass transfer ) مبحثی در مهندسی شیمی و یکی از شاخه‌های پدیده‌های انتقال است که به بررسی انتقال ماده در اثر اختلاف پتانسیل ش …