توجه: به دلیل اختلالات سراسری اینترنت، سایت هایی که بر روی سرورهای خارجی هستند در برخی از مواقع با اشکال روبرو می شوند؛ باید وقت دیگری به آنها مراجعه نمایید.

220852

( تعداد فایل های ایندکس شده )

  • برای یافتن فایل مورد نظر، واژه یا عبارت کلیدی خود را وارد نمایید.
  • بدلیل حجم بالای دیتابیس صبور باشید.

تمرین پژوهش

تمرین پژوهش

تمرین-پژوهشترکیبات هتروسیکل در شیمی
یک ترکیب هتروسیکل یا ساختار حلقوی به ترکیب حلقوی می‌گویند که در آن‌ها حداقل دو عنصر مختلف به عنوان عضوی از حلقه وجود داشته باشند. شیمی ترکیبات هتروسیکل شاخه‌ای از شیمی آلی است که به سنتز، خواص و کاربردهای این نوع از ترکیبات می‌پردازد. از نمونه‌های ترکیبات هتروسیکیلیک می‌توان به نوکلئیک اسیدها، بسیاری از داروها، بیومس و بسیاری از رنگ‌های طبیعی و مصنوعی اشاره کرد.
ساختار ترکیبات هتروسیکل
با وجود این‌که ترکیبات هتروسیکل یا ناجورحلقه در شیمی می‌توانند به صورت آلی یا معدنی وجود داشته باشند، بیشتر آن‌ها حداقل دارای یک اتم کربن هستند. دسته‌بندی ترکیبات شیمیایی به نوع ساختار مولکول‌های این ترکیبات وابسته است که این نوع ساختار را به کمک نوع و تعداد اتم‌ها و همچنین پیوند کووالانسی بین آن‌ها بیان می‌کنند. دو نوع ساختار کلی در ترکیبات وجود دارد:

دانلود فایل