لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

با 160760 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

تصور جدید از روش نگارش متن وبسایت ها بر اساس داده های مفهومی شامل داده های متنی و غیر متنی (به همراه ترجمه)

تصور جدید از روش نگارش متن وبسایت ها بر اساس داده های مفهومی شامل داده های متنی و غیر متنی (به همراه ترجمه)


تصور جدید از روش نگارش متن وبسایت ها بر اساس داده های مفهومی شامل داده های متنی و غیر متنی ۶ صفحه تقریبی مقاله انگلیسی با فرمت pdf و ۸ صفحه ترجمه فارسی با فرمت word مارتین زاخارویچ  پاتریک کامنکی رابرت هودک  میروسلاو بنگو اسلاومیر ماتوسکا خلاصه مقاله : این مقاله در ارتباط با تحقیقی در بخش جدید می باشد که  در آن تصور شده که متن های مبتنی بر وب بر اساس مفاهیم اطلاعات نوشتاری و غیر نوشتاری می باشد .ایده اصلی برای ایجاد یک روش قوی در جهت انجام نتایج در تحقیق بر اساس جستجو در باب کلمات کلیدی یا تصورات مربوطه می باشد. بنابراین ما روشی را پیشنهاد می کنیم که شامل مفاهیم تصویری و بخش های نوشتاری    ( siit )  . خروجی روش ( siit )  بر اساس متن های تحت وب کوتاه می باشد. انچه تا به حال راجب آن بحث شد بخش های تصویری و نوشتاری می باشد . ایجاد متن های تحت وب کوتاه در سه مرحله امکان پذیر هستند و به سه دسته تقسیم می شوند .اولین دسته عبارت است از تمام تمام تصاویر و تمام بخش های متنی از مفاهیم اصلی متن های تحت وب که استخراج شده است . دسته دوم عبارت است از استخراج …