لاین 25 | دانلود فایل درسی و آموزشی

  • برای جستجو کلمه یا عبارت کلیدی خود را وارد نمایید.
  • تعداد فایل ها: 439202

« تحقیق کارآفرینی »

تحقیق کارآفرینی

تحقیق-کارآفرینیتحقیق کارآفرینی، این فایل با فرمت Word و با حجم 50 صفحه و قابل ویرایش می باشدبخشی از متن: بررسي تعاريف متعدد ارائه شده از طرف صاحبنظران است كه هركدام برحسب زمينه علمي و تجربي خود مطرح كرده اند. تنوع و گوناگوني برداشت ها از مفهوم كارآفريني، از نكات جالب توجه دراين مورد است كه به نوبه خود مشكلاتي به همراه دارد.برخورد صاحبنظران با مقوله كارآفريني همچون برخورد افراد نابينايي است كه با موجودي مواجه مي شوند و هر كدام متناسب با عضوي از حيوان كه لمس مي نمايند به توصيف آن مي پردازند. ازاين رو درك كامل موضوع كارآفريني نيازمند داشتن ديدگاه بين رشته اي است چراكه كارآفريني برحسب ماهيت خود وبرحسب توجه محققين رشته هاي مختلف ازديدگاه اقتصادي، روانشناسي، جامعه شناسي و حتي تاريخي تعريف شده است. در تعاريف كارآفريني، تفاوت هاي مغاير و متناقضي به چشم مي خورد، اما براين نكته اتفاق نظر هست كه اصلاح كارآفريني دست كم بخشي ازكاركرد تصميم گيري را در جهت هدايت عملياتي سازمان در بر گيرد. تفاوت ها در تعريف كار آفريني نشان دهنده گستردگي و اهميت و برپائي موضوع است كه باعث ارائه مدل ها، تئوري ها و نظرات تفاوتي را فراهم مي آورد. این طرح شامل مباحث زیر می باشد:• مقدمه • مفهوم واژه كارآفريني• كارآفريني ازديدگاه اقتصاد دانان • كارآفريني ازديدگاه محققين علوم رفتاري• كارآفريني ازديدگاه محققين علوم رفتاري• تحليلي برتعاريف ارائه شده درخصوص كارآفريني • ديدگاههاي مختلف نسبت به كارآفريني • نظر شبكه هاي اجتماعي به كارآفريني • شركت هاي بزرك براي بقاء خود استراتژيهاي متفاوتي ارائه نمودند • . مكتب سوداگرايان، فيزيوكرات ها، كلاسيك ها، ماركسيست ها • مكاتب نئوكلاسيك ها ونمائيون • رويكرد ويژگي ها • نياز به توفيق • مركز كنترل • نياز به استقلال • خلاقيت • تحمل ابهام • رويكرد رفتاري • خصايص جمعيت شناختي • ويژگي هاي مرتبط با سابقه وپيشينه فرد • انواع مدل هاي كارآفريني • ضرورت كارآفريني در سازمان • مقايسه ويژگي هاي شخصيتي و جمعيت شناختي كارآفرينان مستقل با كارآفرينان سازماني • تفاوت كاركردي كارآفريني مستقل با كارآفريني سازماني • ماهيت سازمان هاي بزرگ • فقدان استعداد كارآفرينانه • شيوه هاي نادرست پاداش • مدل هاي ارائه شده براي ايجاد كارآفريني در سازمان • مدل كارآفريني سازماني • مدل هاي ايجاد كارآفريني در شركت • سابقه آموزش كارآفريني • دو ويژگي شركت كنندگان در اين برنامه هاي آموزشي• تحقق در آموزش كارآفريني • افراد تحت پوشش آموزش كارآفريني • اهداف آموزش كارآفريني • وضعيت تحقيقات در سال 1980 • وضعيت تحقيق در سال 1985 • دلايل انحراف ناشي از عدم ارائه تعريف دقيق كارآفريني • ديدگاه علمي يكپارچه • ديدگاه هاي چندگانه و متعارض • عمل گرايي ( Pragmatist ) و فراتجدد گرايي ( Post Modernist )• خط فكري، اصول و تعصبات در روش تحقيقي • تحقيق اقتضايي، محيطي و چند جانبه • واحد تحليل

دانلود فایل