لاین 25 | دانلود فایل درسی و آموزشی

  • برای جستجو کلمه یا عبارت کلیدی خود را وارد نمایید.
  • تعداد فایل ها: 439103

« تحقیق مديريت منابع انساني در شركت جهان گستران نوانديش »

تحقیق مديريت منابع انساني در شركت جهان گستران نوانديش

تحقیق-مديريت-منابع-انساني-در-شركت-جهان-گستران-نوانديش

تحقیق در مورد بررسي مديريت منابع انساني در شركت جهان گستران نوانديش

 

 

فهرست مطالب

فصل اول

تاريخچه شركت

معرفي محصولات

 

فصل دوم

مديريت منابع انساني در سازمانها

مقدمه

تعريف

وظايف مديريت منابع انساني

ويژگي هاي مديريت منابع انساني

سيستم اطلاعات منابع انساني

تاريخچه

منابع انساني ومالي

برنامه ريزي ميان مدت

عرضه نيروي انساني

معيارهاي گروه كار

مديريت منابع انساني و رابطه آن با اقتصاد

اشتغال وتوسعه صنعتي

گامهاي حمايتي

ويژگي هاي مؤفقيت

تاثيرات فرهنگي

سازماندهي

انواع سازماندهي

برنامه ريزي

كايزن

ساختار سلسله مراتبي در سازمان

مودا چيست؟

اجراي نظام آراستگي 5S

روابط مديريت منابع انساني با تكنولوژي وعلم

كارايي مديريت دانش

تصميمات استراتژيك

مديريت تكنولوژيك

فصل سوم

اقدامات معاونت منابع انساني در شركت جهان گستران نو انديش

ساختار سازماني

اهداف وچشم انداز شركت

وظايف مدير عامل

معاونت منابع انساني

شرح وظايف واحد تشكيلات و روشها

شرح وظايف واحد آموزش و برنامه ريزي نيروي انساني

معاونت مالي و اداري

شرح وظايف واحد اداري

شرح وظايف اداره مالي

شرح وظايف واحد تداركات و انبار

معاونت بازاريابي

شرح وظايف واحد فروش

شرح وظايف واحد خدمات پس از فروش

شرح وظايف واحد تحقيقات بازار

شرح وظايف واحد بازرگاني و توسعه تجاري

شرح وظايف واحد امور قراردادها

معاونت فني

شرح وظايف واحد كنترل كيفيت

شرح وظايف واحد تعميرات ونگهداري

شرح وظايف واحد برنامه ريزي و توليد

شرح وظايف واحد ايمني وبهداشت

شرح وظايف منشي

شرايط احراز و فرم مخصوص آن

ارائه پيشنهادات در مورد وضعيت موجود

ضمائم

منابع

شركت جهان گستران نوانديش با دعوت از دو نفر از كساني كه سابقه زيادي درزمينه مديريت منابع انساني و تهيه ساختار سازماني داشتن اقدامات اوليه را براي تهيه ساختار سازماني انجام داد.

اين دو نفر عبارتنداز:

1.         آقاي مجتبي افرند داراي مدرك كارشناسي مهندسي صنايع و كارشناسي ارشد مديريت اجرايي

2.         آقاي محمد جعفري اناري داراي مدرك كارشناسي ارشد مهندسي صنايع

در اولين اقدام با توجه به اهداف و چشم انداز شركت ساختار سازماني شركت را تهيه و با توجه به آن طراحي شغل نموده وشرح وظايف و شرايط احرازوهچنين ميزان حقوق ودستمزد آنها را نيزتهيه نموده اند. البته ساختار سازماني شركت بعد از طي يك دوره تغيير يافته است . ودليل تغيير آن نيز تغيير يافتن اهداف اوليه شركت و پاسخگو نبودن ساختار تهيه شده اوليه بوده است.

اين واحد هر دو هفته يك بار تشكيل جلسه با واحدهاي زير نظرمي دهد و به بررسي كارهاي انجام شده  با توجه به شرح وظايف موجود مي پردازد و گزارش آنرا به مديريت مي دهد. از كارهاي انجام شده زير نظر اين واحد مي توان به برگزاري آموزش ‌5S براي كاركنان اشاره نمود ، اقدام به ارسال نيروهاي مشخص شده از طرف واحد فني ،به كارخانه هاي طرف قرارداد براي آموزش و يا تكميل آموزش به تركيه نموده است ،يرگزاري دوره هاي آموزشي مورد نياز براي افراد شاغل در شركت جهت افزايش كارايي آنان ، بررسي ارزشيابي عملكرد پرسنل وتهيه گزارشي در خصوص عملكرد پرسنل به مير عامل و …

اين ها نمونه هايي از كارهاي انجام شده توسط معاونت منابع انساني مي باشد.

 

 

 

 

 

اهداف وچشم انداز شركت:

گسترش روابط تجاري در سطح منطقه و مراوده با كارخانه هاي صنعتي يكي از اهدافي كه اين شركت به شدت دنبال رسيدن به آن است و توليد نيز يكي از اهداف مهم اين شركت در زمينه ماشين آلات تعميرگاهي مي باشد كه اين هدف تاثير زيادي برروي ساختار سازماني شركت گذاشته است ومطالعه وبررسي در مورد ايجاد واحدهاي صنعتي وهچنين تبديل شدن به يكي از قطب هاي توليدي درزمينه مربوطه از ديگر اهداف اين شركت مي باشد .

وظايف و اختيارات مدير عامل:

تعريف شغل : مدير عامل بالاترين مقام اداري و اجرايي شركت است که بر کليه واحدهاي شركت سرپرستي و نظارت داشته و مسئول حسن جريان امور و منابع و سرمايه و اموال و دارايي شركت و اجراي مفاد اساسنامه و مصوبات هيئت مديره مي باشد و در مقابل اين مرجع مسئول خواهد بود.

شرح وظايف:

1.         اجراي مصوبات هيئت مديره که منطبق بر مفاد  اساسنامه بوده و اقدام در اداره امور شركت و پوشش در جهت پيشبرد اهداف آن.

2.         اعمال مديريت صحيح بر کليه امور شركت و حفاظت اموال و دارايي هاي آن

3.         تهيه و تنظيم بودجه، متمم و اصلاح وتفريغ بودجه سالانه براي تسليم به هيئت مديره و اعمال مفاد آنها پس از تصويب با رعايت آيين نامه هاي شركت

4.         كنترل بر تهيه و تنظيم تراز نامه و حساب سود و زيان و ساير گزارشهاي مالي و عملياتي شركت جهت بررسي و طرح در هيئت مديره

5.         انجام هرگونه معامله و انعقاد هر گونه قرارداد در رابطه با موضوع عمليات شركت بر طبق مفاد اساسنامه و با رعايت آيين نامه مالي و معاملاتي مصوب شركت و ساير مقررات شركت.

6.         تهيه و تنظيم هر گونه مقررات و دستور العمل هاي لازم براي پيشبرد امور شركت.

7.         تقسيم کار صحيح بين کارکنان و ايجاد هماهنگي بين واحد هاي شركت و اتخاذ تصميمات انضباطي درباره کارکنان شركت بر اساس مقررات موضوعه.

8.         عزل و نصب کارکنان و اعطاي مرخصي و ترفيعات بر اساس مقررات موضوعه شركت و خلع يد و انعقاد قرارداد با اشخاصي که مسئوليت امور اداري شركت را بر عهده دارند.

9.         تفويض اختيارات خود به هر يک از اعضاي ديگر هيئت مديره و يا مسئولان شركت در جهت تسريع در امور جاري شركت

10.       مديريت بر تهيه و تنظيم صورت هاي مالي و دارايي و ديون شركت و ارائه آن به هيئت مديره هر شش ماه يکبار.

11.       نمايندگي شركت در برابر ادارات، موسسات دولتي و خصوصي

12.       امضاي کليه اسنادذ و اوراق مالي تعهد آور،   اصول مطالبات، پرداخت ديون و انجام هر گونه معامله اعم از خريد، فروش، اجاره، استيجاره، تغيير و تبديل و فسخ قرارداد ها، رهن گذاشتن اموال منقول و غير منقول شركت در برابر ديون، اجراي اسناد لازم الاجرا بر حسب مورد به اتفاق معاون اداري و مالي شركت همراه با مهر شركت بر اساس مقررات مفاد اساسنامه

13.       پيشنهاد استخدام پرسنل مورد نياز شركت بر اساس تشکيلات مصوب و همچنين پيشنهاد ميزان حقمق و مزايا و يا پاداش پرسنل به هيئت مديره وفق مقررات و آيين نامه هاي مالي و اداري و استخدامي شركت.

14.       مدير عامل حافظ منافع شركت بوده و نمايندگي هيئت مديره  را با رعايت مفاد اساسنامه خواهد داشت.

15.       انجام كليه مكاتبات اداري مورد نياز و رسمي شركت با هماهنگي هيئت مديره

16.       همکاري در بررسي و تهيه طرح تشکيلات، آيين نامه مالي و معملاتي و ساير آيين نامه هاي داخلي شركت و يا پيشنهاد اصلاح و تغييرات در آن به هيئت مديره

17.       انجام ساير اموري که طبق مفاد اساسنامه و آيين نامه هاي مصوب يا به موجب مقررات قانون تجارت صرفاً بر عهده مدير عامل است .

فرمت فایل : Word ( قابل ویرایش )

تعداد صفحات : 40

 

 

دانلود فایل