لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

با 160760 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

تحقیق رشته کارآفرینی با عنوان کارآفرینی

تحقیق رشته کارآفرینی با عنوان کارآفرینی


تحقیق رشته کارآفرینی با عنوان کارآفرینی  در ۱۳۲ اسلاید قابل ویرایش ۱- حرکت از جامعه صنعتی بسوی جامعه اطلاعاتی ۲- از تکنولوژی نیروافزا به تکنولوژی دانش افزا ۳- از اقتصاد ملی بسوی اقتصاد جهانی ۴- تغییر نگرش از کوتاه مدت به بلندمدت ۵- از تمرکز به عدم تمرکز ۶- از کمک کردن به نهادها به سمت خودیاری روند تغییرات اساسی در محیط عصر حاضر : ۷-از دموکراسی نماینده ای به دموکراسی مشارکتی (مشتری گرائی – اعضاء غیرموظف – توسعه سهامداری – مشارکت کارکنان) ۸-از ساختار سلسله مراتبی به نظام شبکه ای ۹_از این یا آن به چند انتخابی …