لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

با 157954 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

تحقیق درباره الکل و انواع آن

تحقیق درباره الکل و انواع آن


↓↓   لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت   فایل :  word    ( قابل   ویرایش   و   آماده   پرینت ) تعداد   صفحات :۱۴     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی : الکل وانواع آن ازنظر علم شیمی هرماده ای که در فرمول شیمیایی آن عامل هیدروکسیل (OH- ) وجود داشته باشد ،یک الکل محسوب می شود .الکل ازمشتقات هیدرو کربن هاست که درآن هر مولکول ،ترکیبی ازچند اتم هیدروژن وکربن می باشد .نهایت ،یک عامل (OH) جانشین یک اتم هیدروژن می گردد.وبنابر تعداد عامل (OH) ،الکل را یک یا چند ظرفیت می گویند . الکل انواع زیادی دارد که ذیلاًبه برخی ازآن ها اشاره می کنیم الف )الکل متیلیک ساده ترین الکل ها ،الکل متیلیک است که مبنای الکل های یک ظرفیتی می باشد .الکل متیلیک از تقطیر چوب به دست می آید وازاین رو به آن عرق چوب نیز می گویند .این ماده مایعی است بی رنگ که در۶۶ درجه سانتی گراد می جوشد ،باشعله کمی آبی رنگ می سوزد وچون باآب مخلوط گردد،تقلیل حجم یافته وتولید حرارت می ک …