لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

با 158617 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

تحقیق با عنوان آشنائی با پرورش میگو

تحقیق با عنوان آشنائی با پرورش میگو


۶ صفحه word | قابل اجرا در آفیس ۲۰۱۰ و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپ بخشی از تحقیق مبارزه با موجودات ناخواسته در هنگام آبگیری استخرها ممکن است موجودات مختلفی همراه با آب ورودی یا از طریق محیط اطراف به آن رخنه کنند. از جمله این موجودات می توان به ماهیان هرز، دوزیستان، پستانداران، پرندگان، خزندگان و غیره اشاره کرد که هر کدام به نوعی می توانند تولیدات استخر را تحت الشعاع قرار دهند و حتی گاهی صدمات جدی به امر پرورش وارد آورند. برای مبارزه با این عوامل در مرحله اول با نصب توری از ورود این موجودات جلوگیری می کنند(نصب توری در محل پمپاژ آب و محل ورودی استخر). علاوه بر این تدابیر اگر باز هم با عوامل مزاحم مواجه شدیم به مبارزه شیمیایی رو می آوریم. به این منظور از تفاله تخم چای، سم سوین، گرد تنباکو و ریشه گیاه دریس استفاده می شود. کوددهی اولیه برای آماده سازی اولیه استخر قبل از رهاسازی بچه میگوها، بعد از آبگیری مقدماتی ۸۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم کود مرغی یا ۵۰ کیلوگرم کود شیمیایی به ازای هر هکتار به آب اضافه می شود که این مقدار کود به صورت یکنواخت در سطح استخر پاشیده می شود. اگر خاک استخر ا …