لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

 با 107,530 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

بررسي واژگان شناختي شعر اعتراض در ادبيات انقلاب اسلامي فرمت ورد تعداد26صفحه

بررسي واژگان شناختي شعر اعتراض در ادبيات انقلاب اسلامي فرمت ورد تعداد26صفحه


                                                                                                                                        شاعران و نويسندگان ايراني در همة اعصار به بيان واقعيت‏ها و انتقاد از حاکمان وقت و اوضاع اجتماعي و سياسي دوران خود پرداخته اند. اين نوع از اشعار به ” شعر اعتراض ” موسوم هستند. اين مقاله اشعار اعتراض را در دورة بعد از انقلاب اسلامي از جنبة واژگان شناسي مورد بررسي قرار مي دهد و واژگانی که باعث تشخص زبان اين نوع شعر گشته، نشان می دهد. هنجارگريزي‏‏‏هاي واژگاني در شعر اعتراض به گونه‏‏‏ هاي مختلفي به وجود آمده اند؛ از جمله کهن گرايي در اسم و فعل، نوآوري در ترکيبات، افعال و عبارت‏‏‏ …

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on skype