فایل مورد نیاز خود را در 74,220 عنوان موجود جستجو نمایید!

بررسي ميزان رضايتمندي بيماران مراجعه كننده به اورژانس بيمارستانهاي شهرستان اردبیل


چکیده رضايت بيمار يكي از ابعاد كيفيت مراقبت را تشكيل مي دهد و هدف نهايي از مطالعات رضايتمندي بهبـود كيفيـت خدمات بهداشتي درماني و ارتقاي مستمر مراكز بيمارستاني و اعتلاي بهداشت و درمـان كشـور اسـت. بـه همـين منظـور رضايتمندي بيماران مراجعه كننده به اورژانس بيمارستانهاي اردبیل توسط پرسشنامه اي كـه شـامل مشخصـات دموگرافيك بيمار و سؤالاتي در مورد پذيرش، خدمات پزشكان، خدمات پرستاري، تجهيزات و دارو و فضاي فيزيكي بود، سنجيده شد.  15 صفحه ورد قابل ویرایش همراه با آمار و تحلیل های آماری …

به اشتراک بگذارید:

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در skype

تمام حقوق این سایت برای لاین 25 محفوظ است.