لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

با 160760 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

بررسی راهبردهای بهبود اجرای برنامه های مناطق ویژه اقتصادی در آفریقای جنوبیStrategies for Improving the Implementation of Special Economic Zoning Programmes in South Africa

بررسی راهبردهای بهبود اجرای برنامه های مناطق ویژه اقتصادی در آفریقای جنوبیStrategies for Improving the Implementation of Special Economic Zoning Programmes in South Africa

فرمت مقاله اصلی pdf  ترجمه در فایل word تعداد صفحات همراه با رفرنس ۱۵ صفحه می باشد. همراه با ۱۱ مقاله رفرنس     بررسی راهبردهای بهبود اجرای برنامه های مناطق ویژه اقتصادی در آفریقای جنوبی Strategies for Improving the Implementation of Special Economic Zoning Programmes in South Africa Okanga Boniface (2015 )   چکیده اغلب اوقات در روند موفقیت مناطق ویژه اقتصادی یک تصور غلطی وجود دارد و آن این است که بسیاری از افراد این موفقیت را صرفا بخاطر وجود یک سری قوانین و سیاست های اعلام شده می دانند. با این حال، زمانی که تحلیلی از موفقیت مناطق ویژه اقتصادی در کشورهایی مانند: کره، چین، هند، موریس، لهستان و برزیل در مقایسه با یک مرور کلی از روند هایی که منجر به شکست برنامه های مناطق ویژه اقتصادی ایجاد شده مانند دولت آفریقای جنوی، لندن غربی و فرودگاه بین المللی تامبو ، می توان نتیجه گرفت که اجرای موفق مناطق ویژه اقتصادی چیزی بیش از اعلام قوانین و سیاست های تصویب شده می باشد. در بررسی مناطق ویژه اقتصادی کشور، مشخص شد که علاوه بر چارچوب سیاسی و قانونی مناطق ویژه عوامل دیگری ما …