لاین 25 - بانک فایل
« لاین 25 | بانک جامع فایل های کاربردی »
 با 99,464 عنوان فایل

... به آسانی جستجو کنید و بیابید! ...

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

بررسي حقوقي تحريك مستقيم و عمومي به ارتكاب نسل‏کشي(ژنوسايد) در حقوق بين‌الملل كيفري

بررسي حقوقي تحريك مستقيم و عمومي به ارتكاب نسل‏کشي(ژنوسايد)  در حقوق بين‌الملل كيفري

بررسي حقوقي تحريك مستقيم و عمومي به ارتكاب نسل‏کشي(ژنوسايد) در حقوق بين‌الملل كيفري

فهرست مطالب
 
عنوان صفحه
 
مقدمه. 1
بخش اول: نسل کشي: مفهوم و عناصر. 7
فصل اول: پيشينه و مفهوم نسل کشي.. 8
گفتار اول: پيشينه. 8
بند اول: توسعه مفهوم نسل کشي.. 9
بند دوم: مراحل تدوين کنوانسيون نسل کشي.. 11
گفتار دوم: مفهوم نسل کشي.. 16
بند الف: واژه شناسي نسل کشي.. 16
بند دوم: نسل کشي در اصطلاح حقوقي.. 18
فصل دوم: مجني عليه در جنايت نسل کشي.. 21
گفتار اول: گروه انساني مجني عليه جنايت… 21
بند اول: تعريف گروه. 22
بنددوم: ويژگي مجني عليه. 23
الف) گروه ملي.. 24
ب)…
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در skype