لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

 با 107,525 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

بررسي جغرافيا، اقليم و جمعت شناختي شهر قزوين

بررسي جغرافيا، اقليم و جمعت شناختي شهر قزوين

بررسي-جغرافيا-اقليم-و-جمعت-شناختي-شهر-قزوين

اين قسمت ، براي فصل اقليم و بررسي پايان نامه معماري مناسب است كه شهر قزوين را بررسي مي كند.

بررسي جغرافيايي وضع موجود        

1. معرفي اجمالي شهرستان قزوين   

2. موقعيت جغرافيايي

3. ويژگي‌هاي طبيعي شهرستان قزوين       

1-3. زمين شناسي    

2-3. توپوگرافي        

3-3. هواشناسي و اقليم       

1-3-3. ويژگي آب و هوايي  

4-3. منبع آب

5-3. خاك    

6-3. پوشش گياهي   

4. ويژگي‌هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي شهرستان قزوين        

1-4. ويژگي‌هاي جمعيتي     

1-1-4. تعداد جمعيت و خانوار       

2-1-4. بعد خانوار    

3-1-4. تركيب خانوار

4-1-4. مهاجرت      

5-1-4. ساختار جمعيت       

2-4. ويژگي‌هاي فرهنگي      

1-2-4. بافت فرهنگي

2-2-4. دين  

3-2-4. سواد 

3-4. ويژگي‌هاي اقتصادي     

1-3-4. وضعيت فعاليت        

2-3-4. بخش‌هاي اقتصادي  

5. شناسايي منطقه (حوزه نفوذ)       

1-5. تعيين حوزه نفوذ روستا با توجه به موقعيت جغرافيايي

6. شناسايي روستا     

1-6. معرفي روستا به لحاظ موقعيت جغرافيايي       

2-6. ويژگي جغرافيايي و طبيعي روستا       

1-2-6. زمين‌شناسي 

2-2-6. بررسي سوانح و بلاياي طبيعي        

3-2-6. توپوگرافي     

4-2-6. هواشناسي و اقليم    

5-2-6. تيپ اراضي و خاك   

3-6. تعيين محدوده اراضي كشاورزي و منابع طبيعي روستا

4-6. بررسي منابع آب آشاميدني و كشاورزي روستا 

1-4-6. آب آشاميدني

2-4-6. آب كشاورزي

5-6. بررسي ويژگي‌هاي جمعيتي روستا      

1-5-6. تعداد جمعيت و خانوار، بعد خانوار و نرخ رشد       

2-5-6. تحولات جمعيتي و نرخ رشد جمعيت         

3-5-6. مواليد، مرگ و مير و بررسي نرخ رشد طبيعي جمعيت      

4-5-6. ساختار جمعيت       

6-6. ويژگي‌هاي فرهنگي      

1-6-6. ساختار فرهنگي       

2-6-6. مذهب و زبان

3-6-6. سواد  

4-6-6. تحصيلات     

7-6. ويژگي هاي اقتصادي    

1-7-6. وضعيت فعاليت        

2-7-6. بررسي بخش‌هاي عمده اقتصادي    

3-7-6. فعاليت دامداري      

4-7-6. فعاليت صنعتي        

5-7-6. فعاليت خدماتي       

8-6. شناخت تاريخچه و بررسي علل پيدايش روستا

9-6. شناخت عوامل موثر در شكل‌گيري مراحل رشد و توسعه روستا        

10-6. بررسي نحوه مديريت و اداره روستا در گذشته و حال

11-6. شناخت و تعيين نحوه كاربري اراضي و سرانه‌ها       

12-6. بررسي امكانات توريستي و تفريحي روستا    

13-6. بررسي چگونگي مالكيت اراضي روستا

14-6. شناخت كيفيت ابنيه  

15-6. بررسي شبكه‌هاي ارتباطي روستا      

16-6. شناخت و تعيين محدوده محلات روستا       

17-6. بررسي تاسيسات آب آشاميدني، برق، سيستم فاضلاب و نحوه دفع آبهاي سطحي

18-6. بررسي معماري و تركيب فضاهاي مسكوني و واحدهاي همسايگي   

 

– معرفي اجمالي شهرستان قزوين

در اين بخش از گزارش ابتدا در خصوص موقعيت، ويژگي‌هاي طبيعي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي شهرستان قزوين مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

2- موقعيت جغرافيايي شهرستان

– موقع رياضي

شهرستان قزوين در شمال استان قزوين در مختصات  تا  طول شرقي از نصف‌النهار مبدا و  تا  عرض شمالي از خط استوا قرار گرفته است.

– موقع نسبي

شهرستان قزوين از شمال به استانهاي گيلان و مازندران، از جنوب به شهرستانهاي بوئين‌زهرا، تاكستان، آبيك و از غرب به استان زنجان و از سمت شرق به استان تهران محدود مي‌شود.

– تقسيمات سياسي- اداري شهرستان قزوين:

طبق آخرين تقسيمات كشوري شهرستان قزوين در سال 1381 داراي 6 بخش به نام‌هاي بخش مركزي، البرز، رودبار الموت، رودبار شهرستان، طارم سفلي و كوهين، 16 دهستان و 433 آبادي داراي سكنه و 324 آبادي خالي از سكنه مي‌باشد. همچنين اين شهرستان داراي 9 شهر به نامهاي قزوين، محمود‌آباد نمونه، اقباليه، محمديه، الوند، بيدستان، معلم كلايه، رازميان و كوهين مي‌باشد.

جدول شماره 1: تعداد بخش، دهستان، آبادي داراي سكنه و خالي از سكنه شهرتسان قزوين، 1381

3- ويژگي‌هاي طبيعي شهرستان قزوين:

1-3- زمين‌شناسي

شهرستان قزوين از نظر ساختماني در واحد البرز مركزي و غربي از واحد ساختماني ايران قرار گرفته است كه تشكيلات زمين‌شناسي آن سني بين پركامبرين تا عهد حاضر دارند، قلمرو تحت اختيار تشكيلات پركامبرين تا پيش از عهد حاضر در ارتفاعات شمالي و جنوبي حوزه دشتي تكامل يافته كه متشكل از سنگ‌هاي رسوبي، آذرين و دگرگوني مي‌باشد. قسمت اعظم مرزهاي سياسي شهرستان را نهشته‌هاي كواترنري مي‌پوشاند.

2-3- توپوگرافي

از نظر شكل ظاهري دشت قزوين دشت محدودي است كه از چهار طرف به وسيله ارتفاعات محدود شده است. در شمال مركزي قزوين دامنه‌هاي جنوبي البرز قرار دارد. اين بخش در روي رسوبات بادبزني درشت دانه در كوهپايه‌ها و قسمتي از شمال دشت واقع شده است.

دانلود فایل

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on skype